Õppetöö

Tunnijaotuskava 2021/2022


Kooli valikained on tunnijaotusplaanis kajastatud arvestusega, et klasside nädalakoormus ei ületaks lubatud piire.

Vt tunnijaotusplaani.

 

Kooli valikained on tunnijaotusplaanis kajastatud arvestusega, et klasside nädalakoormus ei ületaks lubatud piire.

Vt tunnijaotusplaani.