Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesandeid ja töökorraldust reguleerib vastav Haridus- ja teadusministri määrus ning kooli põhimäärus (§ 8).

KHK õppenõukogu  2021/2022. õppeaasta tööplaan

 • 21. september 2021 -
 • 2. detsember 2021 õppenõukogu nr 1 - ülevaade esimese trimestri õppeedukusest, kursuse hinnetest
 • 17. märts 2022 õppenõukogu nr 2 - ülevaade teise trimestri õppeedukusest
 • 9. juuni 2022 õppenõukogu nr 3 - üleminekuklasside õppeedukuse analüüs, täiendava õppetöö planeerimine
 • 16. juuni 2022 õppenõukogu nr 4 - põhikooli lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs
 • ##. august õppenõukogu nr 5 - õppeaasta lõpetamine, 2021/2022 õ-a analüüs, õppetöö korraldus 2022/23,  üldtööplaani kinnitamine

Õppenõukogu ülesandeid ja töökorraldust reguleerib vastav Haridus- ja teadusministri määrus ning kooli põhimäärus (§ 8).

KHK õppenõukogu  2021/2022. õppeaasta tööplaan

 • 21. september 2021 -
 • 2. detsember 2021 õppenõukogu nr 1 - ülevaade esimese trimestri õppeedukusest, kursuse hinnetest
 • 17. märts 2022 õppenõukogu nr 2 - ülevaade teise trimestri õppeedukusest
 • 9. juuni 2022 õppenõukogu nr 3 - üleminekuklasside õppeedukuse analüüs, täiendava õppetöö planeerimine
 • 16. juuni 2022 õppenõukogu nr 4 - põhikooli lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs
 • ##. august õppenõukogu nr 5 - õppeaasta lõpetamine, 2021/2022 õ-a analüüs, õppetöö korraldus 2022/23,  üldtööplaani kinnitamine