Dokumendid

Avaldused ja taotlused


Lapsevanemale

    1. klassi vastuvõtmise taotlus
    2.-9. klassi vastuvõtmise taotlus
    Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
    Taotlus isikuandmete avalikustamise muutmiseks
    Koolist lahkumise avaldus,  ringkäiguleht
    Taotlus õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks
    Avaldus pikapäevarühmast lahkumiseks
    Õppest puudumise taotlus
    Klassi kordamise, puudulikega lõpetamise avaldus
    Korduv õpilaspilet

Töötajale

    Koolitustaotlus
    Lähetustaotluslähetusaruanne
    Rahaliste vahendite kasutamine, majanduskulude aruanne
    Puhkusetaotlus

Lapsevanemale

    1. klassi vastuvõtmise taotlus
    2.-9. klassi vastuvõtmise taotlus
    Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
    Taotlus isikuandmete avalikustamise muutmiseks
    Koolist lahkumise avaldus,  ringkäiguleht
    Taotlus õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks
    Avaldus pikapäevarühmast lahkumiseks
    Õppest puudumise taotlus
    Klassi kordamise, puudulikega lõpetamise avaldus
    Korduv õpilaspilet

Töötajale

    Koolitustaotlus
    Lähetustaotluslähetusaruanne
    Rahaliste vahendite kasutamine, majanduskulude aruanne
    Puhkusetaotlus