Täna koolis


Neljapäev, 9. veebruar


Mälumäng

17.30 - Eelkool-sõbrapäev

 

Puudujad Natalya Dotsenko, Tatjana Piht, Maria Neidra,, Reeli-Alli Kaesvelt, Andreas Noor, Kaia Eelma, Ann Rihvk, Ly Haandi, Reelia Kolk, Inga Teär, Meeli Ool, Mart Mölder, Triinu Järvalt

Marina Mäetalu

 


Hetkel aktiivne

10.–12.02.2023 Erasmus+ projektikirjutamise laager (al 13.a)

14.02.2023 Vabariigi President algatab kooliõpilastele kirja- ja mõttetalgud: Miks on Eestit maailmale vaja?

5.03.2023 Eesti Punase Risti Saaremaa Seltsi disaini konkurss

13.03.2023 Väikesed kodu-uurijad (tööde esitamise tähtaeg)

3.06.2023 Sten Roosi muinasjutuvõistlus (esitamise aeg lõppenud)

11.-12.04.2023 Algkooli uurimistööde konkurss 2023 (registreerimine kuni 20.02.2023)

20.04.2023 Koolinoorte projektikonkurss "Koos suudame" (tööde esitamine alates 20.03.2023)

10.06.2023 Rahvusvaheline kllimateadlikkuse olümpiaad

Mälumäng

17.30 - Eelkool-sõbrapäev

 

Puudujad Natalya Dotsenko, Tatjana Piht, Maria Neidra,, Reeli-Alli Kaesvelt, Andreas Noor, Kaia Eelma, Ann Rihvk, Ly Haandi, Reelia Kolk, Inga Teär, Meeli Ool, Mart Mölder, Triinu Järvalt

Marina Mäetalu

 


Hetkel aktiivne

10.–12.02.2023 Erasmus+ projektikirjutamise laager (al 13.a)

14.02.2023 Vabariigi President algatab kooliõpilastele kirja- ja mõttetalgud: Miks on Eestit maailmale vaja?

5.03.2023 Eesti Punase Risti Saaremaa Seltsi disaini konkurss


13.03.2023 Väikesed kodu-uurijad (tööde esitamise tähtaeg)

3.06.2023 Sten Roosi muinasjutuvõistlus (esitamise aeg lõppenud)

11.-12.04.2023 Algkooli uurimistööde konkurss 2023 (registreerimine kuni 20.02.2023)

20.04.2023 Koolinoorte projektikonkurss "Koos suudame" (tööde esitamine alates 20.03.2023)

10.06.2023 Rahvusvaheline kllimateadlikkuse olümpiaad