Elu koolis

Pikapäevarühm


KHK pikapäevarühm on tugiteenus, mis pakub 1.-4. klassi õpilastele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühm on avatud kõikidel koolipäevadel kell 12.30–15.45.
Pikapäevarühma päevakava sisaldab aega koduste ülesannete täitmiseks, puhkuseks õues ja toas ning huvitegevuseks. Õpilasel on võimalus saada lõunasööki.

    Taotlus õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks

KHK pikapäevarühm on tugiteenus, mis pakub 1.-4. klassi õpilastele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühm on avatud kõikidel koolipäevadel kell 12.30–15.45.
Pikapäevarühma päevakava sisaldab aega koduste ülesannete täitmiseks, puhkuseks õues ja toas ning huvitegevuseks. Õpilasel on võimalus saada lõunasööki.

    Taotlus õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks