Meie kool

Liikuma Kutsuv Kool

Kuressaare Hariduse Kool ühines Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga 2020. aastal selleks, et suurendada koolipere liikumisaktiivsust vahetundides, tundides ja vabal ajal.


LKK meeskonna liikmed 2021/2022 õ-a
Merlin Vares
Arti Allmägi
Irena Sink
Ly Haandi
Aime Metsmaa
Merje Lindmäe
Liis Ojasaar

ja õpilasesinduse liikmed
Lenna Koovisk
Karola Kuldsaar

Sügisel 2020 koolipere seas läbiviidud küsitlusest selgus, et 11% õpilastest ei käi nädala jooksul trennis ega liigu aktiivselt või teeb seda vaid üks kord nädalas, 41% õpilastest tuuakse kooli autoga.
Liikuma Kutsuva Kooli (LKK) programm tähendab vahetundide, ainetundide, aga ka koolitee ja kooliruumi läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid veeta oma koolipäeva võimalikult aktiivselt - veedavad nad ju koolis väga suure osa oma päevast.

Meil on:

  • õpetajad, kes on läbinud Liikumislabori aktiivse ainetunni koolituse;
  • õuevahetunnid, kus saab mängida jalg-, korv- ja rahvastepalli ning kettagolfi; harjutada tasakaalulindil;
  • igal klassil footbag'id

 

Liikuma Kutsuva Kooli fotogaleriid

2021/22. õppeaasta

Upa õuevahetunnid

Õpetajate laternamatk

Õpetajate Panga panga matk

KiVa arbuusijooks

Sügisjooks

Sügisene liikumispäev

Sügisel 2020 koolipere seas läbiviidud küsitlusest selgus, et 11% õpilastest ei käi nädala jooksul trennis ega liigu aktiivselt või teeb seda vaid üks kord nädalas, 41% õpilastest tuuakse kooli autoga.
Liikuma Kutsuva Kooli (LKK) programm tähendab vahetundide, ainetundide, aga ka koolitee ja kooliruumi läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid veeta oma koolipäeva võimalikult aktiivselt - veedavad nad ju koolis väga suure osa oma päevast.

Meil on:

  • õpetajad, kes on läbinud Liikumislabori aktiivse ainetunni koolituse;
  • õuevahetunnid, kus saab mängida jalg-, korv- ja rahvastepalli ning kettagolfi; harjutada tasakaalulindil;
  • igal klassil footbag'id

 

Liikuma Kutsuva Kooli fotogaleriid

2021/22. õppeaasta

Upa õuevahetunnid

Õpetajate laternamatk

Õpetajate Panga panga matk

KiVa arbuusijooks

Sügisjooks

Sügisene liikumispäev

LKK meeskonna liikmed 2021/2022 õ-a
Merlin Vares
Arti Allmägi
Irena Sink
Ly Haandi
Aime Metsmaa
Merje Lindmäe
Liis Ojasaar

ja õpilasesinduse liikmed
Lenna Koovisk
Karola Kuldsaar