Dokumendid

Kooli dokumendidKoolielu reguleerivad dokumendid ja korrad

    Kuressaare Hariduse Kooli põhimäärus
    Õpilasesinduse põhimäärus
    Kuressaare Hariduse Kooli arengukava 2021-2026
    KHK kodukord
    KHK üldtööplaan 2023/2024
    Sisehindamise kord
    Isikuandmete töötlemine Kuressaare Hariduse Koolis

    Õpilaste vastuvõtmise kord
    Õpilaspileti kasutamise kord
    Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord
    Meetmed õpi- ja käitumisraskustega õpilastega tegelemiseks
    Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

    Õpikeskkondade ja digivahendite kasutamise kord
    Kabinettides kehtivad korrad
    Kooliraamatukogu kasutamise kord

    Tasuliste teenuste hinnakiri al 01.01.2024

    Õppe- ja kasvatusalaste ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise kord
       •  Aineõpetaja ametijuhend
    Töökorralduse reeglid
    Palgakorralduse põhimõtted
    KHK asjaajamiskord

 

Koolielu reguleerivad dokumendid ja korrad

    Kuressaare Hariduse Kooli põhimäärus
    Õpilasesinduse põhimäärus
    Kuressaare Hariduse Kooli arengukava 2021-2026
    KHK kodukord
    KHK üldtööplaan 2023/2024
    Sisehindamise kord
    Isikuandmete töötlemine Kuressaare Hariduse Koolis

    Õpilaste vastuvõtmise kord
    Õpilaspileti kasutamise kord
    Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord
    Meetmed õpi- ja käitumisraskustega õpilastega tegelemiseks
    Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

    Õpikeskkondade ja digivahendite kasutamise kord
    Kabinettides kehtivad korrad
    Kooliraamatukogu kasutamise kord

    Tasuliste teenuste hinnakiri al 01.01.2024

    Õppe- ja kasvatusalaste ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise kord
       •  Aineõpetaja ametijuhend
    Töökorralduse reeglid
    Palgakorralduse põhimõtted
    KHK asjaajamiskord