Dokumendid

Kooli dokumendidKoolielu reguleerivad dokumendid ja korrad

    Kuressaare Hariduse Kooli põhimäärus
    Õpilasesinduse põhimäärus
    Kuressaare Hariduse Kooli arengukava 2021-2026
    KHK kodukord
    KHK üldtööplaan 2021/2022
    Sisehindamise kord
    Isikuandmete töötlemine Kuressaare Hariduse Koolis

    Õpilaste vastuvõtmise kord
    Õpilaspileti kasutamise kord
    Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord
    Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

    Õpikeskkondade ja digivahendite kasutamise kord
    Kabinettides kehtivad korrad
    Kooliraamatukogu kasutamise kord
    Tasuliste teenuste hinnakiri

    Õppe- ja kasvatusalaste ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise kord
    Töökorralduse reeglid
    Palgakorralduse põhimõtted
    KHK asjaajamiskord

 

Koolielu reguleerivad dokumendid ja korrad

    Kuressaare Hariduse Kooli põhimäärus
    Õpilasesinduse põhimäärus
    Kuressaare Hariduse Kooli arengukava 2021-2026
    KHK kodukord
    KHK üldtööplaan 2021/2022
    Sisehindamise kord
    Isikuandmete töötlemine Kuressaare Hariduse Koolis

    Õpilaste vastuvõtmise kord
    Õpilaspileti kasutamise kord
    Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord
    Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

    Õpikeskkondade ja digivahendite kasutamise kord
    Kabinettides kehtivad korrad
    Kooliraamatukogu kasutamise kord
    Tasuliste teenuste hinnakiri

    Õppe- ja kasvatusalaste ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise kord
    Töökorralduse reeglid
    Palgakorralduse põhimõtted
    KHK asjaajamiskord