TunnijaotuskavaKooli valikained on tunnijaotusplaanis kajastatud arvestusega, et klasside nädalakoormus ei ületaks seadusega lubatud piire.

  I II III 1.ka IV V VI 2.ka VII VIII IX 3.ka
Eesti keel 7 6 6 19 4 4 3 11 2 2 2 6
Kirjandus           2 2 4 2 2 2 6
A-võõrkeel: inglise     3 3 3 3 3 9 3 3 3 9
B-võõrkeel: vene/saksa             3 3 3 3 3 9
Matemaatika 3 3 4 10 4 4 5 13 4 4 5 13
Loodusõpetus 1 1 1 3 2 2 3 7 2     2
Geograafia                 1 2 2 5
Bioloogia                 1 2 2 5
Keemia                   2 2 4
Füüsika                   2 2 4
Ajalugu           1 2 3 2 2 2 6
Inimese-/terviseõpetus   1 1 2   1 1 2 1 1   2
Ühiskonnaõpetus             1 1     2 2
Muusika 2 2 2 6 2 1 1 4 1 1 1 3
Kunst 2 1 1,5 4,5 1 1 1 3 1 1 1 3
Tööõpetus 1 2 1,5 4,5                
tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus         1 2 2 5 2 2 1 5
Kehaline kasvatus / Liikumisõpetus,
sh ujumine
3 2,5
0,5
2,5
0,5
9 3 3 2 8 2 2 2 6
KOOLI VALIKUD I II III   IV V VI   VII VIII IX  
Tähetund / õpioskused 1 1 1 3 1     1        
Informaatika   1 1 2 1 1   2   1   1
Inglise keel   2   2                
Eesti keel         2     2        
Matemaatika         1     1 1     1
Köögimatemaatika           1   1        
Valikaine           2 1 3 1     1
Praktiline loodusteadus                 1     1
Nädala koormus 20 23 25   25 28 30   30 32 32  

 

Kooli valikained on tunnijaotusplaanis kajastatud arvestusega, et klasside nädalakoormus ei ületaks seadusega lubatud piire.

 

  I II III 1.ka IV V VI 2.ka VII VIII IX 3.ka
Eesti keel 7 6 6 19 4 4 3 11 2 2 2 6
Kirjandus           2 2 4 2 2 2 6
A-võõrkeel: inglise     3 3 3 3 3 9 3 3 3 9
B-võõrkeel: vene/saksa             3 3 3 3 3 9
Matemaatika 3 3 4 10 4 4 5 13 4 4 5 13
Loodusõpetus 1 1 1 3 2 2 3 7 2     2
Geograafia                 1 2 2 5
Bioloogia                 1 2 2 5
Keemia                   2 2 4
Füüsika                   2 2 4
Ajalugu           1 2 3 2 2 2 6
Inimese-/terviseõpetus   1 1 2   1 1 2 1 1   2
Ühiskonnaõpetus             1 1     2 2
Muusika 2 2 2 6 2 1 1 4 1 1 1 3
Kunst 2 1 1,5 4,5 1 1 1 3 1 1 1 3
Tööõpetus 1 2 1,5 4,5                
tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus         1 2 2 5 2 2 1 5
Kehaline kasvatus / Liikumisõpetus,
sh ujumine
3 2,5
0,5
2,5
0,5
9 3 3 2 8 2 2 2 6
KOOLI VALIKUD I II III   IV V VI   VII VIII IX  
Tähetund / õpioskused 1 1 1 3 1     1        
Informaatika   1 1 2 1 1   2   1   1
Inglise keel   2   2                
Eesti keel         2     2        
Matemaatika         1     1 1     1
Köögimatemaatika           1   1        
Valikaine           2 1 3 1     1
Praktiline loodusteadus                 1     1
Nädala koormus 20 23 25   25 28 30   30 32 32