Meie kool

Hoolekogu

Hoolekogu tegutseb eesmärgiga luua koolile ja kooliperele parimad arenguks vajalikud tingimused. Hoolekogu liikmed arutavad ja otsustavad koolielu küsimuste üle ühiselt, sh annavad ühisarvamuse koolielu korralduse põhidokumentidele nagu kooli põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jmt.

Moodustamine ja töökord | Protokollid

KHK hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitab Saaremaa vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Kooli direktor annab kooli tegevusest ja tegevuse tulemustest aru hoolekogule.
Meie kooli hoolekogusse kuuluvad õpilasesinduse nimetatud ja huvikooli õppurite esindaja; lastevanemate, õppenõukogu, kooli pidaja, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu õppeaastal 2022/2023 on 32liikmeline.

Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine (18.10.2022)
 

Hoolekogu e-posti aadress on: hoolekogu@hariduse.edu.ee

 

Moodustamine ja töökord | Protokollid

KHK hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitab Saaremaa vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Kooli direktor annab kooli tegevusest ja tegevuse tulemustest aru hoolekogule.
Meie kooli hoolekogusse kuuluvad õpilasesinduse nimetatud ja huvikooli õppurite esindaja; lastevanemate, õppenõukogu, kooli pidaja, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu õppeaastal 2022/2023 on 32liikmeline.

Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine (18.10.2022)
 

Hoolekogu e-posti aadress on: hoolekogu@hariduse.edu.ee