Õppetöö

Hindamise korraldus KHKs


Hindamise korraldus Kuressaare Hariduse koolis tugineb põhikooli riiklikule õppekavale ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

Hindamise korraldus toetab õppija arengut ning õnnestunud õppimist. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

2023/2024. õppeaasta hindamisperioodid

  I trimester 01.09.2023 – 24.11.2023
 II trimester 27.11.2023 – 08.03.2024
III trimester 11.03.2024 – 31.05.2024

Ülemineku- ja lõpueksamite ajad 2023

Tähised eKoolis

Hinded, hinnangud
   5+ suurepärane; 5, 5-  väga hea
   4+, 4, 4-  hea
   3+, 3, 3-  rahuldav
   2+, 2  puudulik
   1  nõrk
   0  tegemata töö, mis tuleb sooritada õpetaja poolt määratud ajaks
   A - arvestatud; MA - mittearvestatud

Puudumised
   + hilinemine, * põhjusega hilinemine, h haige, - teadmata põhjusega puudumine, v vabandatav puudumine, p põhjuseta puudumine

Käitumine
   E - eeskujulik, H - hea, R - rahuldav, MR - mitterahuldav

 

Hindamise korraldus Kuressaare Hariduse koolis tugineb põhikooli riiklikule õppekavale ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

Hindamise korraldus toetab õppija arengut ning õnnestunud õppimist. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

2023/2024. õppeaasta hindamisperioodid

  I trimester 01.09.2023 – 24.11.2023
 II trimester 27.11.2023 – 08.03.2024
III trimester 11.03.2024 – 31.05.2024

Ülemineku- ja lõpueksamite ajad 2023

Tähised eKoolis

Hinded, hinnangud
   5+ suurepärane; 5, 5-  väga hea
   4+, 4, 4-  hea
   3+, 3, 3-  rahuldav
   2+, 2  puudulik
   1  nõrk
   0  tegemata töö, mis tuleb sooritada õpetaja poolt määratud ajaks
   A - arvestatud; MA - mittearvestatud

Puudumised
   + hilinemine, * põhjusega hilinemine, h haige, - teadmata põhjusega puudumine, v vabandatav puudumine, p põhjuseta puudumine

Käitumine
   E - eeskujulik, H - hea, R - rahuldav, MR - mitterahuldav