Elu koolis

Kool kiidab


Õpilaste saavutused aineolümpiaadidel ja võistlustel/konkurssidel


 

8.09.2023   Üleriigiline väikeste kodu-uurijate konkurss "Meie pere kuulab ja vaatab"
Võidutööd 5.–6. klassi arvestuses:  Karita Kuldsaar (juh-d Merle Prii, Piret ja Priit Kuldsaar); Kristjan Reinvald (juh-d M. Prii, Siim ja Saima Reinvald); Mia Marii Vinni (juh-d M. Prii, Raul Vinni); Käroli Kätriin Vaga (juh-d M. Prii, Anna-Liisa Vaga)
Eripreemiad:

 

Õpilaste saavutused 2022/2023
Õpilaste saavutused 2021/2022

 

8.09.2023   Üleriigiline väikeste kodu-uurijate konkurss "Meie pere kuulab ja vaatab"
Võidutööd 5.–6. klassi arvestuses:  Karita Kuldsaar (juh-d Merle Prii, Piret ja Priit Kuldsaar); Kristjan Reinvald (juh-d M. Prii, Siim ja Saima Reinvald); Mia Marii Vinni (juh-d M. Prii, Raul Vinni); Käroli Kätriin Vaga (juh-d M. Prii, Anna-Liisa Vaga)
Eripreemiad:

 

Õpilaste saavutused 2022/2023
Õpilaste saavutused 2021/2022