Huvikooli õppekava


Kuressaare Hariduse Kooli huvikooli õppekava üldosa (11.10.2021)

    Lisa 1    Spordiosakonna ainekavad
    Lisa 2    Üldkultuuri osakonna ainekavad
    Lisa 3    Loodusteaduste osakonna ainekavad
    Lisa 4    Kaunite kunstide osakonna ainekavad
    Lisa 5    Käsitöö- ja tehnoloogiaosakonna ainekavad

 

    Lisa 1    Spordiosakonna ainekavad
    Lisa 2    Üldkultuuri osakonna ainekavad
    Lisa 3    Loodusteaduste osakonna ainekavad
    Lisa 4    Kaunite kunstide osakonna ainekavad
    Lisa 5    Käsitöö- ja tehnoloogiaosakonna ainekavad