Hindamise korraldus KHKs


Hindamise korraldus Kuressaare Hariduse koolis tugineb põhikooli riiklikule õppekavale ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

Hindamise korraldus toetab õppija arengut ning õnnestunud õppimist. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

2023/2024. õppeaasta hindamisperioodid

  I trimester 01.09.2023 – 24.11.2023
 II trimester 27.11.2023 – 08.03.2024
III trimester 11.03.2024 – 31.05.2024

Ülemineku- ja lõpueksamite ajad 2024

Tähised eKoolis

Hinded, hinnangud
   5+ (100%) suurepärane; 5 (95%), 5- (90%) väga hea
   4+, 4 (80%), 4-  hea
   3+, 3 (55%), 3- (50%) rahuldav
   2+, 2  puudulik
   1  nõrk
   0  tegemata töö, mis tuleb sooritada õpetaja poolt määratud ajaks
   A (46%) - arvestatud; MA - mittearvestatud

   Viie palli süsteemis hinnatavate punktiarvestusega kirjalike tööde puhul kujuneb hinne järgmiselt (kui õpetaja ei ole andnud teada teisiti): hinne "5" 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, "4" 75–89%, "3" 50–74%, "2" 20–49%, "1" 0–19%.

Puudumised
   + hilinemine, * põhjusega hilinemine, h haige, - teadmata põhjusega puudumine, v vabandatav puudumine, p põhjuseta puudumine

Käitumine
   E - eeskujulik, H - hea, R - rahuldav, MR - mitterahuldav

 

Hindamise korraldus Kuressaare Hariduse koolis tugineb põhikooli riiklikule õppekavale ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

Hindamise korraldus toetab õppija arengut ning õnnestunud õppimist. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

2023/2024. õppeaasta hindamisperioodid

  I trimester 01.09.2023 – 24.11.2023
 II trimester 27.11.2023 – 08.03.2024
III trimester 11.03.2024 – 31.05.2024

Ülemineku- ja lõpueksamite ajad 2024

Tähised eKoolis

Hinded, hinnangud
   5+ (100%) suurepärane; 5 (95%), 5- (90%) väga hea
   4+, 4 (80%), 4-  hea
   3+, 3 (55%), 3- (50%) rahuldav
   2+, 2  puudulik
   1  nõrk
   0  tegemata töö, mis tuleb sooritada õpetaja poolt määratud ajaks
   A (46%) - arvestatud; MA - mittearvestatud

   Viie palli süsteemis hinnatavate punktiarvestusega kirjalike tööde puhul kujuneb hinne järgmiselt (kui õpetaja ei ole andnud teada teisiti): hinne "5" 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, "4" 75–89%, "3" 50–74%, "2" 20–49%, "1" 0–19%.

Puudumised
   + hilinemine, * põhjusega hilinemine, h haige, - teadmata põhjusega puudumine, v vabandatav puudumine, p põhjuseta puudumine

Käitumine
   E - eeskujulik, H - hea, R - rahuldav, MR - mitterahuldav