Eksamid


Õppeaasta 2023/2024


Põhikooli lõpueksamitest HARNO veebis
      Tutvu varasemate eksamitöödega!

Eesti keel (kirjalik) – R 31. mai kell 10.00 (180 min)
Matemaatika (kirjalik) – N 6. juuni kell 10.00 (180 min)
Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – K 12. juuni kell 10.00
Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni

Üleminekueksamid 4.–8. klassidele

4. klassid – matemaatika
5. klassid – eesti keel, UA teise keelena
6. klassid – inglise keel
7. klassid – B-võõrkeel: vene, saksa, UA eesti keel teise keelena
8. klassid – matemaatika

Üleminekueksamid toimuvad N 6. juuni.

Põhikooli lõpueksamitest HARNO veebis
      Tutvu varasemate eksamitöödega!

Eesti keel (kirjalik) – R 31. mai kell 10.00 (180 min)
Matemaatika (kirjalik) – N 6. juuni kell 10.00 (180 min)
Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – K 12. juuni kell 10.00
Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni


Üleminekueksamid 4.–8. klassidele

4. klassid – matemaatika
5. klassid – eesti keel, UA teise keelena
6. klassid – inglise keel
7. klassid – B-võõrkeel: vene, saksa, UA eesti keel teise keelena
8. klassid – matemaatika

Üleminekueksamid toimuvad N 6. juuni.