Eksamid


Õppeaasta 2022/2023


Põhikooli lõpueksamitest HARNO veebis

Eesti keel (kirjalik) – R 2. juuni kell 10.00 (180 min)
Matemaatika (kirjalik) – K 7. juuni kell 10.00 (180 min)
Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – E 12. juuni kell 10.00
Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni

Üleminekueksamid T 6. juuni kell 9.00

4. klassid – kunstiõpetus
5. klassid – eesti keel
6. klassid – A-võõrkeel (inglise)
7. klassid – B-võõrkeel (saksa/vene)
8. klassid – matemaatika

Põhikooli lõpueksamitest HARNO veebis

Eesti keel (kirjalik) – R 2. juuni kell 10.00 (180 min)
Matemaatika (kirjalik) – K 7. juuni kell 10.00 (180 min)
Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – E 12. juuni kell 10.00
Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni


Üleminekueksamid T 6. juuni kell 9.00

4. klassid – kunstiõpetus
5. klassid – eesti keel
6. klassid – A-võõrkeel (inglise)
7. klassid – B-võõrkeel (saksa/vene)
8. klassid – matemaatika