Loovtööd, õpilastööde vormistamine


Loovtöö on terviklik juhendatud* protsess, õpilase huvidest lähtuv võimetekohane eneseteostus – õpilas(t)e enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja esitletud/komisjoni ees kaitstud töö.

Kuressaare Hariduse Koolis sooritatakse loovtöö 8.-9. klassis.

Loovtöö etapid (ja soovituslik ajakava) on:
· kavandamine (8.kl sügis)
· teostamine (8.kl sügistalv (või kuni 9.kl sügis))
· kokkuvõva artikli koostamine (8.kl kevad (või 9.kl sügis))
· esitlemine (8.kl hiliskevad (või 9.kl I p/a lõpp)).

* Juhendaja suunab õpilast loovtöö kavandamisel ja valmimisel ning toetab ettetulevate probleemide lahendamisel.

 

Loovtöö on terviklik juhendatud* protsess, õpilase huvidest lähtuv võimetekohane eneseteostus – õpilas(t)e enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja esitletud/komisjoni ees kaitstud töö.

Kuressaare Hariduse Koolis sooritatakse loovtöö 8.-9. klassis.

Loovtöö etapid (ja soovituslik ajakava) on:
· kavandamine (8.kl sügis)
· teostamine (8.kl sügistalv (või kuni 9.kl sügis))
· kokkuvõva artikli koostamine (8.kl kevad (või 9.kl sügis))
· esitlemine (8.kl hiliskevad (või 9.kl I p/a lõpp)).

* Juhendaja suunab õpilast loovtöö kavandamisel ja valmimisel ning toetab ettetulevate probleemide lahendamisel.