Loovtööd, õpilastööde vormistamine


Loovtöö on õpilase huvidest lähtuv võimetekohane eneseteostus – õpilas(t)e enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja esitletud/komisjoni ees kaitstud töö.

Kuressaare Hariduse Koolis on loovtöö 8.-9. klassi õppekava osa. Loovtöö teema ja juhendaja kinnitatakse kõige varasemalt 7. klassis aprillis-mais; loovtööde esitlused ja hindamine toimuvad hiljemalt 9.klassi viimase õppeveerandi alguses.

 

Loovtöö on õpilase huvidest lähtuv võimetekohane eneseteostus – õpilas(t)e enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja esitletud/komisjoni ees kaitstud töö.

Kuressaare Hariduse Koolis on loovtöö 8.-9. klassi õppekava osa. Loovtöö teema ja juhendaja kinnitatakse kõige varasemalt 7. klassis aprillis-mais; loovtööde esitlused ja hindamine toimuvad hiljemalt 9.klassi viimase õppeveerandi alguses.