Hoolekogu protokollidÕppeaasta 2022/2023

Hoolekogu protokoll nr 5, 29. mai 2023
Hoolekogu protokoll nr 4, 27. märts 2023
Hoolekogu protokoll nr 3, 14. detsember 2022
Hoolekogu protokoll nr 2, 19. september 2022
     Lisa 1: KHK õpetajate pöördumine Ukraina õpilaste õpetamisest
     Lisa 2: 5.d kirjanduse õpetaja, lapsevanemate pöördumine
Hoolekogu protokoll nr 1, 15. september 2022

 
Õppeaasta 2021/2022

Hoolekogu protokoll nr 4, 23. mai 2022
     Lisa 1: Hoolekogu moodustamise kord,
     Lisad 2 ja 3: Foto koosolekul arutatust (koolivorm, päevik jne) + Hariduse 13 päevakava ettepanek
Hoolekogu protokoll nr 3, 21. märts 2022
     Lisa p4: Juhtkonna tagasiside hoolekogu küsimustele-ettepanekutele
Hoolekogu protokoll nr 2, 6. detsember 2021
Hoolekogu protokoll nr 1, 20. september 2021

 
Õppeaasta 2020/2021

Hoolekogu protokoll nr 5, 31. mai 2021

 

Õppeaasta 2022/2023

Hoolekogu protokoll nr 5, 29. mai 2023
Hoolekogu protokoll nr 4, 27. märts 2023
Hoolekogu protokoll nr 3, 14. detsember 2022
Hoolekogu protokoll nr 2, 19. september 2022
     Lisa 1: KHK õpetajate pöördumine Ukraina õpilaste õpetamisest