Vabariiklik omaloominguline luulekonkurss „Meie Eestimaa”

Rannu Kool kuulutab välja 3.– 9. klassi õpilastele vabariikliku omaloomingulise luulekonkursi „Meie Eestimaa”.


Konkursi alateemaks on „Kuulsad eestlased”. Töid hinnatakse klassiti.

Konkursi eesmärgiks on arendada loovust ja fantaasiat, tekitada huvi luule vastu ning suunata lapsi luulet looma.

Tingimused:
Võistlustöö luulevormiks on clerihew (luulevormi juhiseid on võimalik leida Contra ja I. Mõttuse raamatust „Luule on mäng. Võtteid ja mõtteid luuletuste kirjutamiseks koolitundides”).

Tööde esitamine:
Luuletused saata aadressile ilme.mottus@rannu.edu.ee hiljemalt 31.01.2023. Võistlustööd sisaldava e-kirja teemaks märkida „Meie Eestimaa”. Iga õpilase töö lisada eraldi failina. Luuletuse juurde autori nime mitte märkida, vaid lisada e-kirja õpilase nimi, kool, klass, juhendaja nimi ja kooli postiaadress.

Toetajad:
Konkurssi toetavad ajakiri Hea Laps, kirjastused Koolibri, Helios, Toledo, Tammerraamat ja Varrak ning Rannu Kool.

Konkursi alateemaks on „Kuulsad eestlased”. Töid hinnatakse klassiti.

Konkursi eesmärgiks on arendada loovust ja fantaasiat, tekitada huvi luule vastu ning suunata lapsi luulet looma.

Tingimused:
Võistlustöö luulevormiks on clerihew (luulevormi juhiseid on võimalik leida Contra ja I. Mõttuse raamatust „Luule on mäng. Võtteid ja mõtteid luuletuste kirjutamiseks koolitundides”).

Tööde esitamine:
Luuletused saata aadressile ilme.mottus@rannu.edu.ee hiljemalt 31.01.2023. Võistlustööd sisaldava e-kirja teemaks märkida „Meie Eestimaa”. Iga õpilase töö lisada eraldi failina. Luuletuse juurde autori nime mitte märkida, vaid lisada e-kirja õpilase nimi, kool, klass, juhendaja nimi ja kooli postiaadress.

Toetajad:
Konkurssi toetavad ajakiri Hea Laps, kirjastused Koolibri, Helios, Toledo, Tammerraamat ja Varrak ning Rannu Kool.