Uudised

Võistluse "Loogiline loodusteadus" tulemused 19. märts Kuressaare Hariduse Kool


Selgunud on veebipõhise loodusteaduste võistluse "Loogiline loodusteadus" tulemused.

Sel õppeaastal toimus võistlus kolmes voorus:
I voor 5.–11. veebruar
II voor 19.–25. veebruar
III voor 4.–10. märts

Kolme vooru põhjal selgitati välja võistluse üldvõitjad. Igas voorus tuli lahendada osalejatel 10 ülesannet. Ülesannetele vastamine nõudis loodusainete- ja matemaatikavaldkonna teadmiste ja oskuste lõimimist. Ülesanded olid koostatud silmas pidades loodusteaduste alaseid baasoskusi – graafikute koostamine ja lugemine, ühikute teisendamine, perioodilisustabel, protsentarvutused jms. Nende lahendamiseks tuli aru saada loodusteaduslikust või sotsiaalsest kontekstist, otsida vastuseid internetist, arvutada ning luua seoseid erinevates ainetes õpitu vahel.

Kolme vooru tulemusena kujunes esikolmik järgmiseks
1. koht Krita Kilumets (suunaja-julgustaja õpetaja Inge Vahter)
2. koht Oliver Paidra Gustav Adolfi Gümnaasiumi 8. klass
3. koht Hanna-Marie Russak Tartu Mart Reiniku Kooli 7. klass

Soovime kõigile osalenutele ja juhendajatele õnne.

Selgunud on veebipõhise loodusteaduste võistluse "Loogiline loodusteadus" tulemused.

Sel õppeaastal toimus võistlus kolmes voorus:
I voor 5.–11. veebruar
II voor 19.–25. veebruar
III voor 4.–10. märts

Kolme vooru põhjal selgitati välja võistluse üldvõitjad. Igas voorus tuli lahendada osalejatel 10 ülesannet. Ülesannetele vastamine nõudis loodusainete- ja matemaatikavaldkonna teadmiste ja oskuste lõimimist. Ülesanded olid koostatud silmas pidades loodusteaduste alaseid baasoskusi – graafikute koostamine ja lugemine, ühikute teisendamine, perioodilisustabel, protsentarvutused jms. Nende lahendamiseks tuli aru saada loodusteaduslikust või sotsiaalsest kontekstist, otsida vastuseid internetist, arvutada ning luua seoseid erinevates ainetes õpitu vahel.

Kolme vooru tulemusena kujunes esikolmik järgmiseks
1. koht Krita Kilumets (suunaja-julgustaja õpetaja Inge Vahter)
2. koht Oliver Paidra Gustav Adolfi Gümnaasiumi 8. klass
3. koht Hanna-Marie Russak Tartu Mart Reiniku Kooli 7. klass

Soovime kõigile osalenutele ja juhendajatele õnne.