Uudised

Raamatute tagastusest õppeaasta lõpus 30. mai Marek Schapel


 1. 1.–3. klasside õpilased tagastavad kõik laenutatud raamatud raamatukokku ja õpikud klassijuhatajale (ka inglise keele ja muusikaõpikud) 7. JUUNIKS.
 2. 4.–8. klasside õpilased tagastavad kõik laenutatud õpikud ja muud teavikud raamatukokku 3. JUUNIKS (v.a õppetöö võlglased).
 3. 9. klasside õpilased tagastavad õpikud jm teavikud 6. JUUNIKS, v.a valikeksami materjalid.
 4. 9. klasside õpilased saavad ringkäigulehele allkirja siis, kui kõik õpikud on raamatukokku tagastatud.
 5. Õpikud tuleb korrastada ja vajadusel parandada (soovitavalt paber- ehk maalriteibiga).
 6. Õpikutelt ei pea maha võtma korralikke ja terveid kilekaani. Need on head tugevad - kaitsevad õpikut ning hoiavad kokku aega ja raha - ka järgmistele õpilastele.
 7. Tagastamata või rikutud teavikud tuleb asendada sama või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega (nt. kohustusliku kirjanduse nimekirjas oleva raamatuga) või tasuda nende turuväärtus (hetkel kehtiv hind).
 8. Õpilased ja õpetajad saavad oma nimel olevaid teavikuid vaadata e-kooli kaudu RiksWebist (seda varianti võiks kindlasti kasutada - saab teada, mis tagastamata on!)
 9. KINGU maja õpilased tagastavad õpikud Kingu majja õppetöö lõpuks – 13. JUUNIKS (v.a õppetöö võlglased).
 10. Raamatukogu on avatud 1. juulini.
 1. 1.–3. klasside õpilased tagastavad kõik laenutatud raamatud raamatukokku ja õpikud klassijuhatajale (ka inglise keele ja muusikaõpikud) 7. JUUNIKS.
 2. 4.–8. klasside õpilased tagastavad kõik laenutatud õpikud ja muud teavikud raamatukokku 3. JUUNIKS (v.a õppetöö võlglased).
 3. 9. klasside õpilased tagastavad õpikud jm teavikud 6. JUUNIKS, v.a valikeksami materjalid.
 4. 9. klasside õpilased saavad ringkäigulehele allkirja siis, kui kõik õpikud on raamatukokku tagastatud.
 5. Õpikud tuleb korrastada ja vajadusel parandada (soovitavalt paber- ehk maalriteibiga).
 6. Õpikutelt ei pea maha võtma korralikke ja terveid kilekaani. Need on head tugevad - kaitsevad õpikut ning hoiavad kokku aega ja raha - ka järgmistele õpilastele.
 7. Tagastamata või rikutud teavikud tuleb asendada sama või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega (nt.
kohustusliku kirjanduse nimekirjas oleva raamatuga) või tasuda nende turuväärtus (hetkel kehtiv hind).
 • Õpilased ja õpetajad saavad oma nimel olevaid teavikuid vaadata e-kooli kaudu RiksWebist (seda varianti võiks kindlasti kasutada - saab teada, mis tagastamata on!)
 • KINGU maja õpilased tagastavad õpikud Kingu majja õppetöö lõpuks – 13. JUUNIKS (v.a õppetöö võlglased).
 • Raamatukogu on avatud 1. juulini.