Uudised

Õpetajate streigist 16. jaanuar Viljar Aro

Hää koolipere!


- Õpetajate streigi jätkudes on kool 29. jaanuarist alates avatud tavapärastel aegadel, ka väike maja.

- Õpilastele antakse soovitused juhendamist mittevajavateks iseseisvateks tegevusteks.

- Üks mittestreikiv õpetaja organiseerib oma töö distantsõppe teel ja annab ise sellest ka oma õpilastele teada.

- Kaheksandate klasside suusalaager toimub Jõulumäel varasema kava alusel, seal osalevad õpetajad ei streigi.

- Kooli söökla õpilaste jaoks ei tööta, toit kompenseeritakse klassiti kevadistel väljasõitudel ja õppekäikudel (va 8. klassid).

Kuna streigi peamine mõte seisneb Eesti hariduse jätkusuutlikkuse hoidmises ja uute õpetajate katastroofilises puudujäägis, siis palun mõistmist ja toetust, et meie lastelastelegi õpetajaid jaguks.

 

Viljar Aro, koolijuht

- Õpetajate streigi jätkudes on kool 29. jaanuarist alates avatud tavapärastel aegadel, ka väike maja.

- Õpilastele antakse soovitused juhendamist mittevajavateks iseseisvateks tegevusteks.

- Üks mittestreikiv õpetaja organiseerib oma töö distantsõppe teel ja annab ise sellest ka oma õpilastele teada.

- Kaheksandate klasside suusalaager toimub Jõulumäel varasema kava alusel, seal osalevad õpetajad ei streigi.

- Kooli söökla õpilaste jaoks ei tööta, toit kompenseeritakse klassiti kevadistel väljasõitudel ja õppekäikudel (va 8. klassid).

Kuna streigi peamine mõte seisneb Eesti hariduse jätkusuutlikkuse hoidmises ja uute õpetajate katastroofilises puudujäägis, siis palun mõistmist ja toetust, et meie lastelastelegi õpetajaid jaguks.

 

Viljar Aro, koolijuht