Uudised

8. novembri kodusõppepäevast 06. november Marek Schapel


Kodusõppepäeva korraldus


Ülesannete kokkusaamise ja eKooli laadimise eest vastutus jagus loosiga järgmiselt:
5. klassid - kehaline kasvatus
6. klassid - võõrkeel
7. klassid - loodusained
8. klassid - humanitaarained
9. klassid - matemaatika

Vastutav ainekomisjon tutvustab vajadusel vastavale klassile nende selle päeva tööd ja laeb ülesande eKooli hiljemalt 8. novembri hommikul kell 8.00-ks (võib eelmise päeva õhtul). Õpilane saab töö eKoolist ja laeb enda lahenduse samuti eKooli samal päeval ehk 8. novembril hiljemalt kell 20.00.

eKooli tekib kodusõppe päevik, kuhu aineõpetaja kannab õpilasele tema aine soorituse eest hinde A/MA.

Ainetunnid eKoolis, kuhu aine sooritused tekivad, on järgmised:

 

1. tund

2. tund

3. tund

4. tund

5. tund

5. klass

Aj

Keh

Ek

Ma

-

6. klass

Ma

Ek

Lo

Ik

-

7. klass

Aj

Ku

Lo

-

8. klass

Ik

Ma

Vk/Sk

Keh

Ki

9. klass

Ke

Ge

Ma

Keh

Üh

1.–4. klasside kodusõppe päeva sisu eest vastutavad klassiõpetajad lennuüleselt. Õpetajad kannavad hinde kodusõppe päeviku esimesele tunnile.

Väikeklassid jälgivad oma õpetaja korraldusi.

Kodusõppepäeva korraldus


Ülesannete kokkusaamise ja eKooli laadimise eest vastutus jagus loosiga järgmiselt:
5. klassid - kehaline kasvatus
6. klassid - võõrkeel
7. klassid - loodusained
8. klassid - humanitaarained
9. klassid - matemaatika

Vastutav ainekomisjon tutvustab vajadusel vastavale klassile nende selle päeva tööd ja laeb ülesande eKooli hiljemalt 8. novembri hommikul kell 8.00-ks (võib eelmise päeva õhtul). Õpilane saab töö eKoolist ja laeb enda lahenduse samuti eKooli samal päeval ehk 8. novembril hiljemalt kell 20.00.

eKooli tekib kodusõppe päevik, kuhu aineõpetaja kannab õpilasele tema aine soorituse eest hinde A/MA.

Ainetunnid eKoolis, kuhu aine sooritused tekivad, on järgmised:

1.–4. klasside kodusõppe päeva sisu eest vastutavad klassiõpetajad lennuüleselt. Õpetajad kannavad hinde kodusõppe päeviku esimesele tunnile.

Väikeklassid jälgivad oma õpetaja korraldusi.

 

1. tund

2. tund

3. tund

4. tund

5. tund

5. klass

Aj

Keh

Ek

Ma

-

6. klass

Ma

Ek

Lo

Ik

-

7. klass

Aj

Ku

Lo

-

8. klass

Ik

Ma

Vk/Sk

Keh

Ki

9. klass

Ke

Ge

Ma

Keh

Üh