Õppeainete lühendidTunniplaanis kasutatavad õppeainete lühendid

Aj - ajalugu
Arv - arvutiõpetus
Bi - bioloogia
Ek - eesti keel
EkT - eesti keel temporühmas
Fü - füüsika
Ge - geograafia
Ik - inglise keel
Ini - inimeseõpetus
Jr - jalgratturi koolitus
Ke - keemia
Keh - kehaline kasvatus
Ki - kirjandus
 
Klj - klassijuhataja tund
Kon - konsultatsioon
Koor - koorilaul

Kt - kirjatehnika
Ku - kunstiõpetus
Kõ - keeleõpetus
Lo - loodusõpetus
Lu - lugemine
Ma - matemaatika
Mu - muusikaõpetus
PiPä - pikapäevarühm
PKo - poistekoor
Sk - saksa keel
Ter - terviseõpetus
Tõ - tööõpetus
Uj - ujumine
Val - põhikooli valikaine
Vk - vene keel
Värk - väärtuskasvatus
Õo - õpioskused
Üh - Ühiskonnaõpetus


Ruumide lühendid: ILab=KAKi Innovatsioonilabor (Kohtu 22, r K203);  KAK=ametikooli õppehoone (Kohtu 22/1);  SH=spordikeskus (Vallimaa 16a);  Sväli=õueala Upal;  TMaj=Tehnoloogiamajakas Upal (Kooli tee 7, r 215);  UPA=I k töökoda Tehnoloogiamajakas
Kingu õppehoone ruumide tähised algavad tähega "õ".

 

Tunniplaanis kasutatavad õppeainete lühendid

Aj - ajalugu
Arv - arvutiõpetus
Bi - bioloogia
Ek - eesti keel
EkT - eesti keel temporühmas
Fü - füüsika
Ge - geograafia
Ik - inglise keel
Ini - inimeseõpetus
Jr - jalgratturi koolitus
Ke - keemia
Keh - kehaline kasvatus
Ki - kirjandus
 
Klj - klassijuhataja tund
Kon - konsultatsioon
Koor - koorilaul

Kt - kirjatehnika
Ku - kunstiõpetus
Kõ - keeleõpetus
Lo - loodusõpetus
Lu - lugemine
Ma - matemaatika
Mu - muusikaõpetus
PiPä - pikapäevarühm
PKo - poistekoor
Sk - saksa keel
Ter - terviseõpetus
Tõ - tööõpetus
Uj - ujumine
Val - põhikooli valikaine
Vk - vene keel
Värk - väärtuskasvatus
Õo - õpioskused
Üh - Ühiskonnaõpetus


Ruumide lühendid: ILab=KAKi Innovatsioonilabor (Kohtu 22, r K203);  KAK=ametikooli õppehoone (Kohtu 22/1);  SH=spordikeskus (Vallimaa 16a);  Sväli=õueala Upal;  TMaj=Tehnoloogiamajakas Upal (Kooli tee 7, r 215);  UPA=I k töökoda Tehnoloogiamajakas
Kingu õppehoone ruumide tähised algavad tähega "õ".