Meie kool

Virtuaaltuur

Tulevik ja tehnoloogia pedagoogikas


Haridussüsteem seisab küsimuse ees, kuidas tagada õpetajate juurdekasv ja valmistada noori ette heaks toimetulekuks kiiresti muutuvas maailmas. Muutuste tõttu sotsiaalkindlustuses võib tekkida vajadus valmistada nii noori kui ka tulevasi õpetajad ette elukestvaks tööks ja õppeks. Tuleks mõelda, millised on haridussüsteemi võimalused eakate hõiveks. Seoses uute töövormide tekke, projektipõhise ja meeskondades toimuva töötamise, kasvava andmete hulga ja osalise tööajaga töötamisega eeldatakse töötajatelt suuremat paindlikkust ning uusi oskusi. Oluliseks muutub elukestev õpe ja töötajate valmidus end elu jooksul täiendada või ümber õppida ning töökohta vahetada. Ka õppimine muutub globaalseks – masinõppe, õpianalüütika ja keeletehnoloogiate toetatud digikeskkondade abil muutub järjest enam võimalikuks kõrgetasemeline kaugõpe suurtes või ka väiksemates rahvusvahelistes õpirühmades. Haridussüsteemi väljakutse on ühelt poolt valmistada noori ette iseseisvaks eluks ning samas ennetada ebavõrdsusest tingitud radikaliseerumist ja ebastabiilsuse kasvu. Lisaks toimub muidki olulise mõjuga protsesse nagu kliima soojenemine, looduskeskkonna saastumine, loodusvarade kahanemine, tehnoloogia ja infohulga kiire kasv, geopoliitiliste jõujoonte muutumine ja uued julgeolekuohud, mis eeldavad inimeste harjumuste ja hoiakute muutust ning võimekust kohaneda pidevalt muutuva elukeskkonnaga. Lahendusi nimetatud väljakutsetega toimetulekuks otsitakse teaduse abiga, mis omakorda toetab haridussüsteemi.

 

Haridussüsteem seisab küsimuse ees, kuidas tagada õpetajate juurdekasv ja valmistada noori ette heaks toimetulekuks kiiresti muutuvas maailmas. Muutuste tõttu sotsiaalkindlustuses võib tekkida vajadus valmistada nii noori kui ka tulevasi õpetajad ette elukestvaks tööks ja õppeks. Tuleks mõelda, millised on haridussüsteemi võimalused eakate hõiveks. Seoses uute töövormide tekke, projektipõhise ja meeskondades toimuva töötamise, kasvava andmete hulga ja osalise tööajaga töötamisega eeldatakse töötajatelt suuremat paindlikkust ning uusi oskusi. Oluliseks muutub elukestev õpe ja töötajate valmidus end elu jooksul täiendada või ümber õppida ning töökohta vahetada. Ka õppimine muutub globaalseks – masinõppe, õpianalüütika ja keeletehnoloogiate toetatud digikeskkondade abil muutub järjest enam võimalikuks kõrgetasemeline kaugõpe suurtes või ka väiksemates rahvusvahelistes õpirühmades.
Haridussüsteemi väljakutse on ühelt poolt valmistada noori ette iseseisvaks eluks ning samas ennetada ebavõrdsusest tingitud radikaliseerumist ja ebastabiilsuse kasvu. Lisaks toimub muidki olulise mõjuga protsesse nagu kliima soojenemine, looduskeskkonna saastumine, loodusvarade kahanemine, tehnoloogia ja infohulga kiire kasv, geopoliitiliste jõujoonte muutumine ja uued julgeolekuohud, mis eeldavad inimeste harjumuste ja hoiakute muutust ning võimekust kohaneda pidevalt muutuva elukeskkonnaga. Lahendusi nimetatud väljakutsetega toimetulekuks otsitakse teaduse abiga, mis omakorda toetab haridussüsteemi.