Meie kool

KiVa

KiVa programmi eesmärk on õpetada kogu kooliperele sallivust ja hoolivust. 
Kuressaare Hariduse Kool jätkab SÜGis aastal 2013 alustatud teadus- ja tõenduspõhise kiusuennetusprogrammi rakendamist.


KiVa-tiimi liikmed 2022/2023 õ-a
Inga Teär, Marina Mäetalu, Margit Mägi, Inga Pariis, Katrin Rosin

Kiusamise vähendamise tegevuskava 2022/2023 õppeaastal

Video, mis tutvustab kiusamisvaba kooli programmi; avab kiusamise mõiste ja mõjud; annab juhiseid, kuidas käituda kiusamisjuhtumi korral.

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Mida igaüks saab teha, et kiusamist ennetada ja lõpetada, sellest loe veel:

 

Kiusamise vähendamise tegevuskava 2022/2023 õppeaastal

Video, mis tutvustab kiusamisvaba kooli programmi; avab kiusamise mõiste ja mõjud; annab juhiseid, kuidas käituda kiusamisjuhtumi korral.

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Mida igaüks saab teha, et kiusamist ennetada ja lõpetada, sellest loe veel:

 

KiVa-tiimi liikmed 2022/2023 õ-a
Inga Teär, Marina Mäetalu, Margit Mägi, Inga Pariis, Katrin Rosin