TugimeeskondTugimeeskond nõustab õpilast, õpetajat, lapsevanemat ning koos leitakse võimalikke õppimist toetavaid lahendusi. Vajadusel otsitakse lahendust ka väljaspool kooli.

Tugimeeskonda kuuluvad:

Ukraina laste tugispetsialist Viktoria Ptashkina (viktoria.ptashkina@sthk.edu.ee) on majas neljapäeviti alates kella 11.00st ning paaritute nädalate reedetel ruumis 203.


Kelle poole ja millal pöörduda?

  • HEVKO - erivajaduse märkamine, abivajaduse välja selgitamine, vajalik paberitöö, õppekorraldus;
  • Eripedagoog - erimetoodika, erivajaduse tekkepõhjusega tegelemine, õpetaja ja lapsevanema nõustamine, individuaalne/grupitöö abivajava õpilasega;
  • Sotsiaalpedagoog - igale lapsele hea koolikogemuse tagamine. Selle tagamiseks perede, õpetajate ja õpilaste nõustamine. Positiivsete ja ühiskondlikult aktsepteeritavate ning eakohaste sotsiaalsete oskuste arendamine;
  • Õppejuht - otsuste seaduste ja määrustega kooskõlastamine, õppekorralduslikud küsimused, eKool.

Tugiteenused väljaspool kooli

Kuressaare Hariduse Kooli õpilastel on võimalus logopeedilist ja psühholoogilist abi saada Saaremaa Toetava Hariduse Keskusest. Spetsialistide kontaktid leiab STHK kontaktide lehe haridustugiteenuste alt.

 

Tugimeeskond nõustab õpilast, õpetajat, lapsevanemat ning koos leitakse võimalikke õppimist toetavaid lahendusi. Vajadusel otsitakse lahendust ka väljaspool kooli.

Tugimeeskonda kuuluvad:

Ukraina laste tugispetsialist Viktoria Ptashkina (viktoria.ptashkina@sthk.edu.ee) on majas neljapäeviti alates kella 11.00st ning paaritute nädalate reedetel ruumis 203.


Kelle poole ja millal pöörduda?

  • HEVKO - erivajaduse märkamine, abivajaduse välja selgitamine, vajalik paberitöö, õppekorraldus;
  • Eripedagoog - erimetoodika, erivajaduse tekkepõhjusega tegelemine, õpetaja ja lapsevanema nõustamine, individuaalne/grupitöö abivajava õpilasega;
  • Sotsiaalpedagoog - igale lapsele hea koolikogemuse tagamine. Selle tagamiseks perede, õpetajate ja õpilaste nõustamine. Positiivsete ja ühiskondlikult aktsepteeritavate ning eakohaste sotsiaalsete oskuste arendamine;
  • Õppejuht - otsuste seaduste ja määrustega kooskõlastamine, õppekorralduslikud küsimused, eKool.

Tugiteenused väljaspool kooli

Kuressaare Hariduse Kooli õpilastel on võimalus logopeedilist ja psühholoogilist abi saada Saaremaa Toetava Hariduse Keskusest. Spetsialistide kontaktid leiab STHK kontaktide lehe haridustugiteenuste alt.