News

Hariduse kool töötab 13. detsembril plaanipäraselt 12. December Kuressaare Hariduse Kool

Kuressaare Hariduse Kool töötab teisipäeval (13.12) plaanipäraselt. Teed on lubatud hommikuks lahti lükata. Muudatustest informeerime esimesel võimalusel.


Saaremaa valla kriisistaabi infot edastatakse lisaks valla kanalitele ka Kadi raadios. Kriisistaabi ülevaateid on võimalik järele kuulata siin.

Vallaelanikud saavad küsimuste ja murede korral pöörduda oma piirkonna teenuskeskuse juhataja poole. Palume seda teha võimalusel telefoni teel, kuna teenuskeskuste hooned ei pruugi olla täna ettenähtud aegadel avatud.

Käitumisjuhiseid elektrivarustuse katkemise korral leiab olevalmis.ee kodulehelt. Ilmateadet ning hoiatusi saab jälgida ilmateenistuse kodulehelt. Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt. Elektrilevi palub elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu.

13.12 on suletud maapiirkonna haridusasutused, noortekeskused ning huvi- ja spordikoolid.

Saaremaa valla kriisistaabi infot edastatakse lisaks valla kanalitele ka Kadi raadios. Kriisistaabi ülevaateid on võimalik järele kuulata siin.

Vallaelanikud saavad küsimuste ja murede korral pöörduda oma piirkonna teenuskeskuse juhataja poole. Palume seda teha võimalusel telefoni teel, kuna teenuskeskuste hooned ei pruugi olla täna ettenähtud aegadel avatud.


Käitumisjuhiseid elektrivarustuse katkemise korral leiab olevalmis.ee kodulehelt. Ilmateadet ning hoiatusi saab jälgida ilmateenistuse kodulehelt. Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt. Elektrilevi palub elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu.

13.12 on suletud maapiirkonna haridusasutused, noortekeskused ning huvi- ja spordikoolid.