Hoolekogu


Hoolekogu tegutseb eesmärgiga luua koolile ja kooliperele parimad arenguks vajalikud tingimused. Hoolekogu liikmed arutavad ja otsustavad koolielu küsimuste üle ühiselt, sh annavad ühisarvamuse koolielu korralduse põhidokumentidele nagu kooli põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jmt.

Hoolekogu protokollid

KHK hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitab Saaremaa vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Kooli direktor annab kooli tegevusest ja tegevuse tulemustest aru hoolekogule.
Meie kooli hoolekogusse kuuluvad õpilasesinduse nimetatud ja huvikooli õppurite esindaja; lastevanemate, õppenõukogu, kooli pidaja, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu õppeaastal 2023/2024 on 32liikmeline.

Hoolekogu e-posti aadress on: hoolekogu@hariduse.edu.ee

     Esimees Annela Näälik, 525 2600, khkhoolekogu@gmail.com
     Aseesimees Armand Tamm

Vanemate esindajad:
1.a Liana Kipper
1.b Liina Allik
1.d Katre Kütt
2.a Arvi Nõmm
2.b Armand Tamm
2.d Erika Lucia Huda
3.a Riho Õun – huvikooli lastevanemate esindaja
3.b Rainer Paenurk – kooli ja huvikooli toetava organisatsiooni esindaja
3.d ja 5.d Piret Hiie-Kivi
Rity Sepp – I kooliastme lastevanemate esindaja
4.a Anne Ling
4.b Natalija Leiten
4.d Mele Pesti
5.a Annela Näälik
5.b ja 8.b Anni Haandi
6.a Triin Paomees
6.b ja 9.a Kristel Koovisk
6.d Karin Närep
Krista Mägi – II kooliastme lastevanemate esindaja
7.a Triinu Putnik
7.b Terje Bachmann
7.d Reena Seema
8.a Karin Rahumeel
8.d Maris Tuuling
9.b Piret Kuldsaar
Kadi Torn – III kooliastme lastevanemate esindaja

Õpetajate ja õpilaste esindajad:
Maris Rattasepp
Marju Kirss
Irena Sink
9.a Lenna Koovisk
9.b Siim Vatsfeld

Kooli pidaja esindaja
Meelis Kaubi


Seotud dokumendid ja materjalid:

     Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine
     Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord
     Hoolekogu rollid ja pädevus (Jüri Ginter)

Hoolekogu protokollid

KHK hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitab Saaremaa vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Kooli direktor annab kooli tegevusest ja tegevuse tulemustest aru hoolekogule.
Meie kooli hoolekogusse kuuluvad õpilasesinduse nimetatud ja huvikooli õppurite esindaja; lastevanemate, õppenõukogu, kooli pidaja, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu õppeaastal 2023/2024 on 32liikmeline.

Hoolekogu e-posti aadress on: hoolekogu@hariduse.edu.ee

     Esimees Annela Näälik, 525 2600, khkhoolekogu@gmail.com
     Aseesimees Armand Tamm


Vanemate esindajad:
1.a Liana Kipper
1.b Liina Allik
1.d Katre Kütt
2.a Arvi Nõmm
2.b Armand Tamm
2.d Erika Lucia Huda
3.a Riho Õun – huvikooli lastevanemate esindaja
3.b Rainer Paenurk – kooli ja huvikooli toetava organisatsiooni esindaja
3.d ja 5.d Piret Hiie-Kivi
Rity Sepp – I kooliastme lastevanemate esindaja
4.a Anne Ling
4.b Natalija Leiten
4.d Mele Pesti
5.a Annela Näälik
5.b ja 8.b Anni Haandi
6.a Triin Paomees
6.b ja 9.a Kristel Koovisk
6.d Karin Närep
Krista Mägi – II kooliastme lastevanemate esindaja
7.a Triinu Putnik
7.b Terje Bachmann
7.d Reena Seema
8.a Karin Rahumeel
8.d Maris Tuuling
9.b Piret Kuldsaar
Kadi Torn – III kooliastme lastevanemate esindaja

Õpetajate ja õpilaste esindajad:
Maris Rattasepp
Marju Kirss
Irena Sink
9.a Lenna Koovisk
9.b Siim Vatsfeld

Kooli pidaja esindaja
Meelis Kaubi


Seotud dokumendid ja materjalid:

     Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine
     Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord
     Hoolekogu rollid ja pädevus (Jüri Ginter)