Õpilasesindus


Kuressaare Hariduse Kooli (KHK) õpilasesindus on kooli õpilaste demokraatlikult valitud esindusorgan, kes esindab KHK õpilaste huve, vajadusi, arvamusi nii koolis kui ka väljaspool kooli.
KHK õpilasesindus on EÕELi liige

KHK õpilasesinduse põhimäärus (11.10.2021)

Õpilasesinduse tööplaan 2023/24 (täieneb jooksvalt)

Õpilasesinduse galerii 2023/24


Õpilasesinduse esimees valitakse salajasel hääletusel õpilasesinduse liikmete seast üheks aastaks.

2023/24. õppeaastal on KHK õpilasesinduse 13-liikmeline. III koosseisu kuuluvad:

Lenna Koovisk (9.a) - esimees, kooli esindaja hoolekogus
Siim Vatsfeld (9.b) - aseesimees, huvikooli esindaja hoolekogus, LKK liige
Lisette Milpak (9.b) - protokollija
Annabel Rahu (7.d)
Britte Roost (7.b)
Elisabeth Villsaar (8.a)
Lenna Haandi (8.b)
Karola Kuldsaar (9.b)
Kerttu Põlluäär (8.d)
Marii Jalakas (5.d)
Oskar Püüa (8.a)
Ralf Kull (9.a)
Säde Kalamees (6.b)

Arti Allmägi, huvijuht

Kirjuta meile khk.oe@hariduse.edu.ee

Jälgi meie tegemisi  Instagrammis   Facebookis

 

Kuressaare Hariduse Kooli (KHK) õpilasesindus on kooli õpilaste demokraatlikult valitud esindusorgan, kes esindab KHK õpilaste huve, vajadusi, arvamusi nii koolis kui ka väljaspool kooli.
KHK õpilasesindus on EÕELi liige

KHK õpilasesinduse põhimäärus (11.10.2021)

Õpilasesinduse tööplaan 2023/24 (täieneb jooksvalt)

Õpilasesinduse galerii 2023/24


Õpilasesinduse esimees valitakse salajasel hääletusel õpilasesinduse liikmete seast üheks aastaks.

2023/24. õppeaastal on KHK õpilasesinduse 13-liikmeline. III koosseisu kuuluvad:

Lenna Koovisk (9.a) - esimees, kooli esindaja hoolekogus
Siim Vatsfeld (9.b) - aseesimees, huvikooli esindaja hoolekogus, LKK liige
Lisette Milpak (9.b) - protokollija
Annabel Rahu (7.d)
Britte Roost (7.b)
Elisabeth Villsaar (8.a)
Lenna Haandi (8.b)
Karola Kuldsaar (9.b)
Kerttu Põlluäär (8.d)
Marii Jalakas (5.d)
Oskar Püüa (8.a)
Ralf Kull (9.a)
Säde Kalamees (6.b)

Arti Allmägi, huvijuht

Kirjuta meile khk.oe@hariduse.edu.ee

Jälgi meie tegemisi  Instagrammis   Facebookis