Ajatelg

Lühiülevaade KHK (end SÜG) ajaloost ja traditsioonidest


SÜGi veeb

2023    Hariduse 13 hoone saab renoveeritud; õppeaastat 2023/24 alustas kokku u 670 Eesti ja Ukraina õpilast.

2021    lõpetab viimane, 103. gümnaasiumilend.
27.mail kinnitas Saaremaa vallavolikogu Kuressaare Hariduse Kooli põhimääruse; õppeaastat 2021/22 alustas 611 õpilast ja 41 klassikomplekti, 78 õpetajat.
Suvel algab Hariduse 13 koolimaja remont; õppeaastad 2021/22 ja 2022/23 mööduvad KHK tavavaklassidel Upal (Kooli tee 5).

2013    alustavad tööd HEV-õpilaste klassid

2002    kooli õpilasesinduse põhikirja kinnitamine

2000    esimese Eelkooli õppepäeva toimumine 25. novembril

1993    1. septembrist nimetati kool Saaremaa Ühisgümnaasiumiks. Aastast 1990 töötab kooli direktorina Viljar Aro

1978    seoses 2. Keskkooli avamisega nimetati kool V. Kingissepa nim. Kingissepa 1. Keskkooliks; 27s klassikomplektis õppis 929 õpilast

1977    valmis 120kohaline internaat Kingu tänaval. Koolis oli 42 klassikomplekti, kus õppis 1307 õpilast, õpetajaid oli 75

1976-1989    töötas direktorina Veli Varik

1972    alustas tööd matemaatika-füüsika eriklass (C)

1963–1976    töötas kooli direktorina Boris Kivi

1961    avati uus koolimaja aadressil Hariduse 13

1949    koolile omistati Viktor Kingissepa nimi. Aastail 1947–1963 oli kooli direktor Pauline Kremm

1940    Saaremaa Ühisgümnaasium nimetati ümber Kuressaare Keskkooliks. Direktor Bernhard Sööt
Saksa okupatsiooni ajal oli kooli nimeks Kuressaare Gümnaasium, direktoriks Vambola Klauren

1934    Saaremaa Ühisgümnaasiumi juurde asutati alaastmena 5-aastane Saaremaa Keskkool

1923    Saaremaa Ühisgümnaasiumis moodustati reaal-, humanitaar- ja pedagoogiline haru

1922    kool nimetati ümber Saaremaa Ühisgümnaasiumiks

1919    15. jaanuaril alustas tööd Saaremaa Eesti Segagümnaasium. Direktor Eduard Pukk 1919-1940

1865    Saaremaale rajati esimene keskharidust andev õppeasutus – Kuressaare Poeglastegümnaasium

 

SÜGi veeb

2023    Hariduse 13 hoone saab renoveeritud; õppeaastat 2023/24 alustas kokku u 670 Eesti ja Ukraina õpilast.

2021    lõpetab viimane, 103. gümnaasiumilend.
27.mail kinnitas Saaremaa vallavolikogu Kuressaare Hariduse Kooli põhimääruse; õppeaastat 2021/22 alustas 611 õpilast ja 41 klassikomplekti, 78 õpetajat.
Suvel algab Hariduse 13 koolimaja remont; õppeaastad 2021/22 ja 2022/23 mööduvad KHK tavavaklassidel Upal (Kooli tee 5).

2013    alustavad tööd HEV-õpilaste klassid

2002    kooli õpilasesinduse põhikirja kinnitamine

2000    esimese Eelkooli õppepäeva toimumine 25. novembril

1993    1. septembrist nimetati kool Saaremaa Ühisgümnaasiumiks. Aastast 1990 töötab kooli direktorina Viljar Aro


1978    seoses 2. Keskkooli avamisega nimetati kool V. Kingissepa nim. Kingissepa 1. Keskkooliks; 27s klassikomplektis õppis 929 õpilast

1977    valmis 120kohaline internaat Kingu tänaval. Koolis oli 42 klassikomplekti, kus õppis 1307 õpilast, õpetajaid oli 75

1976-1989    töötas direktorina Veli Varik

1972    alustas tööd matemaatika-füüsika eriklass (C)

1963–1976    töötas kooli direktorina Boris Kivi

1961    avati uus koolimaja aadressil Hariduse 13

1949    koolile omistati Viktor Kingissepa nimi. Aastail 1947–1963 oli kooli direktor Pauline Kremm

1940    Saaremaa Ühisgümnaasium nimetati ümber Kuressaare Keskkooliks. Direktor Bernhard Sööt
Saksa okupatsiooni ajal oli kooli nimeks Kuressaare Gümnaasium, direktoriks Vambola Klauren

1934    Saaremaa Ühisgümnaasiumi juurde asutati alaastmena 5-aastane Saaremaa Keskkool

1923    Saaremaa Ühisgümnaasiumis moodustati reaal-, humanitaar- ja pedagoogiline haru

1922    kool nimetati ümber Saaremaa Ühisgümnaasiumiks

1919    15. jaanuaril alustas tööd Saaremaa Eesti Segagümnaasium. Direktor Eduard Pukk 1919-1940

1865    Saaremaale rajati esimene keskharidust andev õppeasutus – Kuressaare Poeglastegümnaasium

 

avaaktus_1.09.2020
avaaktus_1.09.2020