Põhiväärtused


Üks kool saab olla tugev vaid siis, kui tal on välja kujunenud oma kindlad traditsioonid ja klassiväline elu toetab õppetöös ja kasvatuses seatud eesmärke.  

Kuressaare Hariduse Kooli (KHK) põhieesmärk on:
SÜGi traditsioonidel põhineva innovaatilise koolina valmistada ette õpilasi edasiõppimiseks, elukestvaks õppeks ja õnnelikuks eluks kiiresti muutuvas globaliseeruvas maailmas.

 

KHK põhiväärtused

Õ pihimu – tahame teada ja kogeda 
P lastilisus – suudame võtta olukorda enim teeniva kuju ja vormi 
I sikustatus – igaüks on täiuslik oma unikaalsuses 
L oovus – meis kõigis on peidus loov looja 
A rmastus – armastame ennast ja aktsepteerime teisi 
N aeruhimulisus – oleme nalja- ja naeruhimulised ning teeme ka teised rõõmsaks 
E nesejuhtimine – oskame eetiliselt suhestuda enda ja teiste väärtustega. 

 

KHK missioon

Tarkuse võti peitub küsimise julguses

 

KHK visioon

Kuressaare Hariduse Kool – ja saadki hakkama:
          KÕIGIGA iseendaga, igas meeskonnas, teiste inimestega
          KÕIKJAL tööl, kodus, puhkehetkel, kogu maailmas
          KÕIKSEAEG täna, homme, igal ajahetkel, kogu elu
          KÕIGEGA püstitatud eesmärkidega

 

 

 

Üks kool saab olla tugev vaid siis, kui tal on välja kujunenud oma kindlad traditsioonid ja klassiväline elu toetab õppetöös ja kasvatuses seatud eesmärke.  

Kuressaare Hariduse Kooli (KHK) põhieesmärk on:
SÜGi traditsioonidel põhineva innovaatilise koolina valmistada ette õpilasi edasiõppimiseks, elukestvaks õppeks ja õnnelikuks eluks kiiresti muutuvas globaliseeruvas maailmas.

 

KHK põhiväärtused

Õ pihimu – tahame teada ja kogeda 
P lastilisus – suudame võtta olukorda enim teeniva kuju ja vormi 
I sikustatus – igaüks on täiuslik oma unikaalsuses 
L oovus – meis kõigis on peidus loov looja 
A rmastus – armastame ennast ja aktsepteerime teisi 
N aeruhimulisus – oleme nalja- ja naeruhimulised ning teeme ka teised rõõmsaks 
E nesejuhtimine – oskame eetiliselt suhestuda enda ja teiste väärtustega. 

 

KHK missioon

Tarkuse võti peitub küsimise julguses

 

KHK visioon

Kuressaare Hariduse Kool – ja saadki hakkama:
          KÕIGIGA iseendaga, igas meeskonnas, teiste inimestega
          KÕIKJAL tööl, kodus, puhkehetkel, kogu maailmas
          KÕIKSEAEG täna, homme, igal ajahetkel, kogu elu
          KÕIGEGA püstitatud eesmärkidega