News

Viiruse leviku takistamise meetmed alates 07.02.2022 08. February Marek Schapel


Lähikontaktsed õpilased ei pea jääma karantiini
7. veebruarist ei pea lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset üldhariduskoolis, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini. Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga. Esmaspäevast, 7. veebruarist jõustuv muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata/põdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral 7 päevaks karantiini jääda.

Lõpetatakse laste ja noorte COVIDi-tõendi nõue
14. veebruarist ei kehti COVIDi-tõendi nõue riigisiseselt enam kuni 18-aastastele (k.a) lastele ja noortele või selle õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele üldhariduskoolis õppivatele noortele. Õpilastelt ei nõuta enam koroonatõendit kohvikusse, kinno, teatrisse, näitusele vm minnes. Vajadusel tuleb vanuse tõestamiseks esitada õpilaspilet või muu dokument.

Kiirtestimine üldhariduskoolides
Koolipere testimine jätkub kaks korda nädalas - esmaspäeva ja neljapäeva hommikul kodus enne kooli tulekut. Viimase kahe kuu jooksul koroona läbipõdenud ei pea testima.

Maskide kandmine
Maskide kasutamine siseruumides vähendab viiruse levikut ja nakatumisohtu märgatavalt. Soovitatav on õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maski. Maski on tungivalt soovitatav kanda õppeasutuses ka õpilastel, eriti olukordades, kus puutuvad kokku eri klasside õppurid. Koolibussis on alates 12. eluaastast maski kandmine kõigil (ka vaktsineeritutel) kohustuslik. Ka Teadusnõukoda on kinnitanud, et maskid on tõhusad viiruse leviku ennetamiseks ning nakkusohtu vähendab oluliselt see, kui kõik inimesed ruumis kannavad maski.

Hajutamine
Üldhariduse nooremas kooliastmes ning noorsootöös ja huvitegevuses on soovitatav võimalusel korraldada tegevused kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu.

Lähikontaktsed õpilased ei pea jääma karantiini


7. veebruarist ei pea lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset üldhariduskoolis, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini. Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga. Esmaspäevast, 7. veebruarist jõustuv muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata/põdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral 7 päevaks karantiini jääda.

Lõpetatakse laste ja noorte COVIDi-tõendi nõue
14. veebruarist ei kehti COVIDi-tõendi nõue riigisiseselt enam kuni 18-aastastele (k.a) lastele ja noortele või selle õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele üldhariduskoolis õppivatele noortele. Õpilastelt ei nõuta enam koroonatõendit kohvikusse, kinno, teatrisse, näitusele vm minnes. Vajadusel tuleb vanuse tõestamiseks esitada õpilaspilet või muu dokument.

Kiirtestimine üldhariduskoolides
Koolipere testimine jätkub kaks korda nädalas - esmaspäeva ja neljapäeva hommikul kodus enne kooli tulekut. Viimase kahe kuu jooksul koroona läbipõdenud ei pea testima.

Maskide kandmine
Maskide kasutamine siseruumides vähendab viiruse levikut ja nakatumisohtu märgatavalt. Soovitatav on õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maski. Maski on tungivalt soovitatav kanda õppeasutuses ka õpilastel, eriti olukordades, kus puutuvad kokku eri klasside õppurid. Koolibussis on alates 12. eluaastast maski kandmine kõigil (ka vaktsineeritutel) kohustuslik. Ka Teadusnõukoda on kinnitanud, et maskid on tõhusad viiruse leviku ennetamiseks ning nakkusohtu vähendab oluliselt see, kui kõik inimesed ruumis kannavad maski.

Hajutamine
Üldhariduse nooremas kooliastmes ning noorsootöös ja huvitegevuses on soovitatav võimalusel korraldada tegevused kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu.