Õppeainete lühendidTunniplaanis kasutatavad õppeainete lühendid

Aj - ajalugu
Arv - arvutiõpetus
Bi - bioloogia
Ek - eesti keel
EkT - eesti keele õpiabi
Fü - füüsika
Ge - geograafia
Ik - inglise keel
Ini - inimeseõpetus
Jr - jalgratturi koolitus
Ke - keemia
Keh - kehaline kasvatus
Ki - kirjandus
Klj - klassijuhataja tund
KMat - köögimatemaatika
Kon - konsultatsioon
Koor - tütarlastekoor
Kt - kirjatehnika
Ku - kunstiõpetus
Kõ - keeleõpetus

Lo - loodusõpetus
Lu - lugemine
Ma - matemaatika
MKo - mudilaskoor
Mu - muusikaõpetus
PiPä - pikapäevarühm
PKo - poistekoor
PrLT - praktiline loodusteadus
Sk - saksa keel
Ter - terviseõpetus
Tõ - tööõpetus
Täht - tähetund
Uj - ujumine
Ukr - ukraina keel ja kultuur
Val - põhikooli valikaine
Vk - vene keel
Õo - õpioskused
Üh - Ühiskonnaõpetus


Ruumide lühendid: ILab - KAKi Innovatsioonilabor (Kohtu 22, r K203); KAK - ametikooli õppehoone (Kohtu 22, Õ112, Õ403, A203); TMaj - Tehnoloogiamajakas Upal (Kooli tee 7, r 215);
SH - spordikeskus (Vallimaa 16a); Ujul - Nooruse Kooli ujula (Nooruse 1);
Kingu õppehoone ruumide tähised algavad tähega "v".

 

Tunniplaanis kasutatavad õppeainete lühendid

Aj - ajalugu
Arv - arvutiõpetus
Bi - bioloogia
Ek - eesti keel
EkT - eesti keele õpiabi
Fü - füüsika
Ge - geograafia
Ik - inglise keel
Ini - inimeseõpetus
Jr - jalgratturi koolitus
Ke - keemia
Keh - kehaline kasvatus
Ki - kirjandus
Klj - klassijuhataja tund
KMat - köögimatemaatika
Kon - konsultatsioon
Koor - tütarlastekoor
Kt - kirjatehnika
Ku - kunstiõpetus
Kõ - keeleõpetus

Lo - loodusõpetus
Lu - lugemine
Ma - matemaatika
MKo - mudilaskoor
Mu - muusikaõpetus
PiPä - pikapäevarühm
PKo - poistekoor
PrLT - praktiline loodusteadus
Sk - saksa keel
Ter - terviseõpetus
Tõ - tööõpetus
Täht - tähetund
Uj - ujumine
Ukr - ukraina keel ja kultuur
Val - põhikooli valikaine
Vk - vene keel
Õo - õpioskused
Üh - Ühiskonnaõpetus


Ruumide lühendid: ILab - KAKi Innovatsioonilabor (Kohtu 22, r K203); KAK - ametikooli õppehoone (Kohtu 22, Õ112, Õ403, A203); TMaj - Tehnoloogiamajakas Upal (Kooli tee 7, r 215);
SH - spordikeskus (Vallimaa 16a); Ujul - Nooruse Kooli ujula (Nooruse 1);
Kingu õppehoone ruumide tähised algavad tähega "v".