Õppetöö korraldusKooli päevakava

Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel (vt ainete-ruumide lühendid tunniplaanis), koolis toimuvate ringide kohta on koostatud eraldi ajakava.

Tundide ajad

1.–4. klass

5.–9. klass  
1. 8.30 - 9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20-11.05
   Söögi- ja liikumispaus
4. 11.30-12.15
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
1. 8.30 - 9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20-11.05
4. 11.15-12.00
   Söögi- ja liikumispaus
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.10-14.55
8. 15.00-15.45
Ujumistunnid Nooruse kooli ujulas algavad kogunemisega kell 8.05
 
RN Liinide buss Hariduse tänavale väljub Nooruse peatusest kl 9.05


Pikapäevarühm töötab koolipäevadel 1. klassi viimase õppetunni lõpust kuni kella 15.45ni

Konsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

Distantsõpe toimub vastavalt õppekavas kirjeldatud juhendile.
 

 

Kooli päevakava

Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel (vt ainete-ruumide lühendid tunniplaanis), koolis toimuvate ringide kohta on koostatud eraldi ajakava.

Tundide ajad


Pikapäevarühm töötab koolipäevadel 1. klassi viimase õppetunni lõpust kuni kella 15.45ni

Konsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

Distantsõpe toimub vastavalt õppekavas kirjeldatud juhendile.
 

 

1.–4. klass

5.–9. klass  
1. 8.30 - 9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20-11.05
   Söögi- ja liikumispaus
4. 11.30-12.15
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
1. 8.30 - 9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20-11.05
4. 11.15-12.00
   Söögi- ja liikumispaus
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.10-14.55
8. 15.00-15.45
Ujumistunnid Nooruse kooli ujulas algavad kogunemisega kell 8.05
 
RN Liinide buss Hariduse tänavale väljub Nooruse peatusest kl 9.05