News

Eesti parimad noorteadlased õpivad meie koolis! 12. April Kuressaare Hariduse Kool

10. aprillil selgusid õpilaste teadustööde riikliku konkursi laureaadid.


Eesti Teadusagentuuri 2024. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi põhikooli I preemia (1000 eurot) võitis Lee Tamm tööga „Männi kuldpoorik (Aureoboletus projectellus): bioloogia ja levik Saaremaal 2023. aastal“ (juhendajad: Inge Vahter ja Sirje Azarov) ning II preemia (800 eurot) Isadora Rahumeel tööga „Rohukonn (Rana temporaria): bioloogia ja levik Saaremaal“ (juhendajad: Inge Vahter ja Martin Silts). I preemia pälvinud tööde juhendajaid premeeritakse juhendajapreemiaga (1700 eurot töö kohta).

Lee Tamm läheb Eestit esindama Luxembourg International Science Expo’le 2024.

Kliimaministeeriumi eriauhind - Lee Tamm (preemia 500€). Põhjendus: on hea näide põhikooli õpilase tähenduslikust teadustööst. Märkimisväärses mahus välitöid, asjakohane metoodika, ning kooslusepõhine lähenemine toetab võõrliikide temaatika sisulist mõistmist. Väga oluline on see, et elurikkuse andmebaasi jõudis 5 uut kirjet Kanadast pärit võõrliigi esinemise kohta Eesti looduses. Uurimus väärtustab elurikkuse tundmaõppimist ja kaitset nii noore uurija enda kui ka kõigi tööga tutvujate jaoks.

Eesti Maaülikool/Estonian University of Life Sciences eriauhind - Isadora Rahumeel (preemia 500€). Põhjendus: töö paistab silma oma põhjalikkuse ja teadusliku lähenemise poolest. Samas on tegemist huvitava lugemisega rohukonnast ja avardab oluliselt lugeja silmaringi. Tööl on ka otsene praktiline väärtus, sest annab sisendi rohukonna leviku kohta Saaremaal. Maaülikooli uurimisvaldkondadesse suhestub töö läbi selle, et rohukonn on oluline toiduahela lüli meie uurimisobjektidele.

Suured õnnesoovid Leele ja Isadorale ning suured tänusõnad juhendajatele! 

Eesti Teadusagentuuri 2024. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi põhikooli I preemia (1000 eurot) võitis Lee Tamm tööga „Männi kuldpoorik (Aureoboletus projectellus): bioloogia ja levik Saaremaal 2023. aastal“ (juhendajad: Inge Vahter ja Sirje Azarov) ning II preemia (800 eurot) Isadora Rahumeel tööga „Rohukonn (Rana temporaria): bioloogia ja levik Saaremaal“ (juhendajad: Inge Vahter ja Martin Silts). I preemia pälvinud tööde juhendajaid premeeritakse juhendajapreemiaga (1700 eurot töö kohta).

Lee Tamm läheb Eestit esindama Luxembourg International Science Expo’le 2024.


Kliimaministeeriumi eriauhind - Lee Tamm (preemia 500€). Põhjendus: on hea näide põhikooli õpilase tähenduslikust teadustööst. Märkimisväärses mahus välitöid, asjakohane metoodika, ning kooslusepõhine lähenemine toetab võõrliikide temaatika sisulist mõistmist. Väga oluline on see, et elurikkuse andmebaasi jõudis 5 uut kirjet Kanadast pärit võõrliigi esinemise kohta Eesti looduses. Uurimus väärtustab elurikkuse tundmaõppimist ja kaitset nii noore uurija enda kui ka kõigi tööga tutvujate jaoks.

Eesti Maaülikool/Estonian University of Life Sciences eriauhind - Isadora Rahumeel (preemia 500€). Põhjendus: töö paistab silma oma põhjalikkuse ja teadusliku lähenemise poolest. Samas on tegemist huvitava lugemisega rohukonnast ja avardab oluliselt lugeja silmaringi. Tööl on ka otsene praktiline väärtus, sest annab sisendi rohukonna leviku kohta Saaremaal. Maaülikooli uurimisvaldkondadesse suhestub töö läbi selle, et rohukonn on oluline toiduahela lüli meie uurimisobjektidele.

Suured õnnesoovid Leele ja Isadorale ning suured tänusõnad juhendajatele!