News

Streik on lõppenud. 31. jaanuarist tunniplaanijärgne töö 30. January Viljar Aro


Hääd õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

Täna, teisipäeval, 30.01 kuulutati õpetajate streik lõppenuks. Seega homsest, 31.01 algab taas korraline tunniplaaniline õppetöö, nüüd juba uue e teise poolaasta tunniplaani alusel.

Küllap suudame kaotanu tasa teha ja ehk toimunust ka võita tahta.

Viljar Aro

Hääd õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

Täna, teisipäeval, 30.01 kuulutati õpetajate streik lõppenuks. Seega homsest, 31.01 algab taas korraline tunniplaaniline õppetöö, nüüd juba uue e teise poolaasta tunniplaani alusel.

Küllap suudame kaotanu tasa teha ja ehk toimunust ka võita tahta.

Viljar Aro