News

Streigi 2.nädal (lõppenud) 28. January Kuressaare Hariduse Kool

Kas tänase päeva kahjuks või parema haridustuleviku õnneks, jätkub meie kooli õpetajate streik ka järgmisel, 5.nädalal.


Esmaspäevast püüame tegelda eelkõige kõige noorematega, esimeste klassidega nii suures kui väikses majas abiõpetajate eestvedamisel.
Kuna 62st õpetajast streigib 47, siis püüame esialgse tunniplaani kokku panna selliselt, et ka teised klassid saaksid mõnel päeval koolis õppida ja lõunatada.
Koolimajad on avatud tavapärastel aegadel.

Streigiaegne kontaktõppe tunniplaan on esialgu koostatud perioodiks 29.‑31.jaanuar.

Teisipäeva ja kolmapäeva osas võib tekkida muudatusi, seega uurigem infot eKoolist/veebist iga päeva lõpul.

Huviringid toimuvad koolimajas ringijuhendaja vastutusel, vastava info annab iga ringijuhendaja otse.
Streigis mitteosalevad õpetajad annavad õppetundide toimumise vormi (distantsõpe või videotund) kohta täpsustavat infot õpilastele ja lapsevanematele ise eKooli või e-posti toel. Kindlasti on ka õpetajaid, kes annavad võimalusel iseseisvalt tehtavaid töid, mis on sama kohustuslikud kui kodutööd tavaliselt.

Ühtlasi palun kõigilt ses segases ajas mõistvust ja toetust, et meil jätkuks edaspidigi õpetajaid, kellelt saame hariduse, millele toetuda!

Viljar Aro, koolijuht

 

Esmaspäevast püüame tegelda eelkõige kõige noorematega, esimeste klassidega nii suures kui väikses majas abiõpetajate eestvedamisel.
Kuna 62st õpetajast streigib 47, siis püüame esialgse tunniplaani kokku panna selliselt, et ka teised klassid saaksid mõnel päeval koolis õppida ja lõunatada.
Koolimajad on avatud tavapärastel aegadel.

Streigiaegne kontaktõppe tunniplaan on esialgu koostatud perioodiks 29.‑31.jaanuar.

Teisipäeva ja kolmapäeva osas võib tekkida muudatusi, seega uurigem infot eKoolist/veebist iga päeva lõpul.

Huviringid toimuvad koolimajas ringijuhendaja vastutusel, vastava info annab iga ringijuhendaja otse.
Streigis mitteosalevad õpetajad annavad õppetundide toimumise vormi (distantsõpe või videotund) kohta täpsustavat infot õpilastele ja lapsevanematele ise eKooli või e-posti toel. Kindlasti on ka õpetajaid, kes annavad võimalusel iseseisvalt tehtavaid töid, mis on sama kohustuslikud kui kodutööd tavaliselt.

Ühtlasi palun kõigilt ses segases ajas mõistvust ja toetust, et meil jätkuks edaspidigi õpetajaid, kellelt saame hariduse, millele toetuda!

Viljar Aro, koolijuht