Nõuded tunnikontrollidele ja kontrolltöödele1. Tunnikontroll

 • hõlmab 1–2 ainetunni materjali;
 • võib korraldada ette hoiatamata;
 • kestab kuni 20 minutit (IÕK alusel vastavalt vajadusele);
 • üldjuhul tagastab aineõpetaja õpilastele hinnatud tööd järgmises ainetunnis;
 • nädala või trimestri jooksul tehtavate tunnikontrollide arv ei ole piiratud;
 • eKooli võib kanda ka mitme tunnikontrolli koondhinde;
 • tunnikontrollide järelevastamise korra otsustab aineõpetaja.

 

2. Kontrolltöö

 • materjal hõlmab ühe tervikliku (ulatuslikuma või 2 ja enama tunni) aineosa;
 • kontrolltööks on antud kordamisküsimused;
 • toimumisaja(d) fikseerib õpetaja tööplaanis, eKooli kontrolltööde graafikus ning teatab õpilastele iga trimestri algul;
 • töö on koostatud arvestusega, et selle tegemiseks kulub õpilasel 30–45 minutit (IÕK alusel vastavalt vajadusele);
 • ühes koolipäevas on lubatud klassil läbi viia üks kontrolltöö ja nädalas mitte rohkem kui kolm;
 • kahe või enama nädalatunniga ainetes kontrolltöid esmaspäeval läbi ei viida;
 • trimestri viimasel nädalal kontrolltöid läbi ei viida;
 • võimalusel tagastab aineõpetaja õpilastele hinnatud tööd järgmises ainetunnis, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul ja viib läbi vigade analüüsi;
 • õpetaja ei arvesta hindamisel asjaoluga, et hinne on saadud järelevastamise või järeltöö kaudu;
 • järelevastamine või järeltöö asendab eelneva hinde tingimusel, et järelevastamise või järeltöö käigus saadud hinne on eelmisest tulemusest parem.

1. Tunnikontroll

 • hõlmab 1–2 ainetunni materjali;
 • võib korraldada ette hoiatamata;
 • kestab kuni 20 minutit (IÕK alusel vastavalt vajadusele);
 • üldjuhul tagastab aineõpetaja õpilastele hinnatud tööd järgmises ainetunnis;
 • nädala või trimestri jooksul tehtavate tunnikontrollide arv ei ole piiratud;
 • eKooli võib kanda ka mitme tunnikontrolli koondhinde;
 • tunnikontrollide järelevastamise korra otsustab aineõpetaja.

 

2. Kontrolltöö

 • materjal hõlmab ühe tervikliku (ulatuslikuma või 2 ja enama tunni) aineosa;
 • kontrolltööks on antud kordamisküsimused;
 • toimumisaja(d) fikseerib õpetaja tööplaanis, eKooli kontrolltööde graafikus ning teatab õpilastele iga trimestri algul;
 • töö on koostatud arvestusega, et selle tegemiseks kulub õpilasel 30–45 minutit (IÕK alusel vastavalt vajadusele);
 • ühes koolipäevas on lubatud klassil läbi viia üks kontrolltöö ja nädalas mitte rohkem kui kolm;
 • kahe või enama nädalatunniga ainetes kontrolltöid esmaspäeval läbi ei viida;
 • trimestri viimasel nädalal kontrolltöid läbi ei viida;
 • võimalusel tagastab aineõpetaja õpilastele hinnatud tööd järgmises ainetunnis, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul ja viib läbi vigade analüüsi;
 • õpetaja ei arvesta hindamisel asjaoluga, et hinne on saadud järelevastamise või järeltöö kaudu;
 • järelevastamine või järeltöö asendab eelneva hinde tingimusel, et järelevastamise või järeltöö käigus saadud hinne on eelmisest tulemusest parem.