News

Jõulunädal 13. December Arti Allmägi

Õpilasesinduse eestvedamisel toimub 13.-20.12 koolis jõulunädal.


Täpsem info juuresoleval plakatil või küsi klassivanema, klassijuhataja või huvijuhi käest.

Täpsem info juuresoleval plakatil või küsi klassivanema, klassijuhataja või huvijuhi käest.