News

Järelevastamised suure maja 5.–9. klassidele 25. September Marek Schapel


1. oktoobrist alustame taas süsteemiga, kus suure maja 5.–9. klasside aineõpetaja konsultatsiooniaeg on õppimiseks ning järelevastamisele saab tulla etteantud aegadest endale sobival ajal. Järelevastamisele registreerimine toimub kooli kodulehe kaudu. Palume kõigil, kes jõudsid registreeringu teha enne 25. septembrit, teha uus registreering, sest süsteemi tööle rakendamisega kustutati kõik varasemad registreeringud, kahjuks ka selle õppeaasta omad.

Järelevastamise meelespea õpilasele:

 • Järelevastamisele tuleb kaasa võtta õpilaspilet või ID-kaart.
 • Järelevastamine toimub vaid õppenädalatel.
 • Eelnevalt, vähemalt 2 koolipäeva enne kirjaliku töö järelevastamist, registreerivad õpilased end selleks kooli kodulehel.
 • Registreerida saab ette kuni kaheks järgnevaks nädalaks.
 • Mõjuval põhjusel registreeringu tühistamiseks tuleb saata põhjendusega meil aadressile jarelevastamine@hariduse.edu.ee, milles on kindlasti välja toodud õpilase nimi, klass ning kuupäev ja kellaaeg, millest loobutakse.
 • Õpilased istuvad klassiruumis selliselt, et sama töö tegijad ei istu kõrvuti.
 • Järeltöö tegemise õigus on õpilasel, kelle laual on isikut tõendav dokument.
 • Järeltööks mittevajalikud vahendid on õpilasel ära pandud (lubatud vahendid on kirjas õpilase töölehel).
 • Keelatud on töölehti pildistada või nendega ruumist lahkuda.
 • Ühel korral saab teha kuni kaks järeltööd (olenemata õppeainest). Iga töö jaoks registreeruda eraldi.
 • Kui õpilane on end järeltööle registreerinud, kuid puudub sealt põhjuseta, siis ta enam uut järelevastamise võimalust ei saa, v.a kokkuleppel aineõpetajaga.
 • Ebaausate võtete kasutamisel või reeglite rikkumisel lahkub õpilane ruumist.

1. oktoobrist alustame taas süsteemiga, kus suure maja 5.–9. klasside aineõpetaja konsultatsiooniaeg on õppimiseks ning järelevastamisele saab tulla etteantud aegadest endale sobival ajal. Järelevastamisele registreerimine toimub kooli kodulehe kaudu. Palume kõigil, kes jõudsid registreeringu teha enne 25. septembrit, teha uus registreering, sest süsteemi tööle rakendamisega kustutati kõik varasemad registreeringud, kahjuks ka selle õppeaasta omad.

Järelevastamise meelespea õpilasele:

 • Järelevastamisele tuleb kaasa võtta õpilaspilet või ID-kaart.
 • Järelevastamine toimub vaid õppenädalatel.
 • Eelnevalt, vähemalt 2 koolipäeva enne kirjaliku töö järelevastamist, registreerivad õpilased end selleks kooli kodulehel.
 • Registreerida saab ette kuni kaheks järgnevaks nädalaks.
 • Mõjuval põhjusel registreeringu tühistamiseks tuleb saata põhjendusega meil aadressile jarelevastamine@hariduse.edu.ee, milles on kindlasti välja toodud õpilase nimi, klass ning kuupäev ja kellaaeg, millest loobutakse.
 • Õpilased istuvad klassiruumis selliselt, et sama töö tegijad ei istu kõrvuti.
 • Järeltöö tegemise õigus on õpilasel, kelle laual on isikut tõendav dokument.
 • Järeltööks mittevajalikud vahendid on õpilasel ära pandud (lubatud vahendid on kirjas õpilase töölehel).
 • Keelatud on töölehti pildistada või nendega ruumist lahkuda.
 • Ühel korral saab teha kuni kaks järeltööd (olenemata õppeainest). Iga töö jaoks registreeruda eraldi.
 • Kui õpilane on end järeltööle registreerinud, kuid puudub sealt põhjuseta, siis ta enam uut järelevastamise võimalust ei saa, v.a kokkuleppel aineõpetajaga.
 • Ebaausate võtete kasutamisel või reeglite rikkumisel lahkub õpilane ruumist.