News

Bioloogiaviktoriinist Siniroheline Maa 03. May Kuressaare Hariduse Kool, Inge Vahter

Lõppenud on 2023. aasta veebipõhine bioloogiaalane viktoriin Siniroheline Maa 5.-9. klassi õpilastele.


Võistlus toimus kolmes voorus ajavahemikus 3.-23. aprill. Igas voorus anti õpilastele lahendada 15 ülesannet. Esimene voor keskendus taimedele, teine loomariigile ning kolmanda vooru ülesanded käsitlesid inimest ja teda ümbritsevat maailma. Ülesannete lahendamiseks oli igas voorus aega 40 minutit. Viktoriini korraldas Tartu Ülikooli Teaduskool.

Paremusjärjestus toodi välja kolme vooru kokkuvõttes. Kõigist kolmest voorust võttis üle-eestiliselt osa 159 õpilast. Meie koolist osales kõigis kolmes voorus kolm õpilast ja meil läks üsna hästi. Tulemused olid järgmised:
Krita Kilumets (7.b) - 7. klasside arvestuses I koht (üldjärjestuses III koht)
Isadora Rahumeel (7.a) - 7. klasside arvestuses II-III koht (üldjärjestuses 4. koht)
Lee Tamm (6.b) - 6. klasside arvestuses II-III koht (üldjärjestuses 16. koht)

Ettevalmistuseks kordasime põhikooli bioloogiaolümpiaadi teemasid, veidi jõudsime pöörata tähelepanu ka looduse praktilisele tundmisele.

Tänan meie õpilasi, kes leidsid aega viktoriini ettevalmistuses osaleda ja saavutasid ilusaid tulemusi!
Õpilasi juhendas ja suunas viktoriinist osa võtma õp. Inge Vahter

 

Palju õnne õpilastele väga heade tulemuste puhul ja täname juhendajat Inge Vahterit!

Võistlus toimus kolmes voorus ajavahemikus 3.-23. aprill. Igas voorus anti õpilastele lahendada 15 ülesannet. Esimene voor keskendus taimedele, teine loomariigile ning kolmanda vooru ülesanded käsitlesid inimest ja teda ümbritsevat maailma. Ülesannete lahendamiseks oli igas voorus aega 40 minutit. Viktoriini korraldas Tartu Ülikooli Teaduskool.

Paremusjärjestus toodi välja kolme vooru kokkuvõttes. Kõigist kolmest voorust võttis üle-eestiliselt osa 159 õpilast. Meie koolist osales kõigis kolmes voorus kolm õpilast ja meil läks üsna hästi. Tulemused olid järgmised:
Krita Kilumets (7.b) - 7. klasside arvestuses I koht (üldjärjestuses III koht)
Isadora Rahumeel (7.a) - 7. klasside arvestuses II-III koht (üldjärjestuses 4. koht)
Lee Tamm (6.b) - 6. klasside arvestuses II-III koht (üldjärjestuses 16. koht)


Ettevalmistuseks kordasime põhikooli bioloogiaolümpiaadi teemasid, veidi jõudsime pöörata tähelepanu ka looduse praktilisele tundmisele.

Tänan meie õpilasi, kes leidsid aega viktoriini ettevalmistuses osaleda ja saavutasid ilusaid tulemusi!
Õpilasi juhendas ja suunas viktoriinist osa võtma õp. Inge Vahter

 

Palju õnne õpilastele väga heade tulemuste puhul ja täname juhendajat Inge Vahterit!