News

Eesti parim seitsmendik loodusteaduste laboris on Lenna Haandi 27. April Argo Kirss


22. aprillil toimus Tartu Ülikooli keemiahoones (Chemicum) 7. ja 8. klasside loodusteaduste olümpiaadi vabariiklik voor, kuhu kutsutud maakonna vooru parimatel tuli laboris tegeleda praktiliste ülesannete lahendamisega. Maakonna vooru tulemuste põhjal oli Tartusse kutsutud pea 60 noort. Nende hulgas ka Lenna Haandi Hariduse koolist. Saare maakonna parimana oli Lenna 7. klasside üle-Eestilises arvestuses ka väga kõrgel 3. kohal. See andis talle suurepärase eelduse ka olümpiaadi üldarvestuses kõrge koha saavutamiseks, sest selle olümpiaadi üldvõitjad selgitatakse nii maakondliku teoreetilise kui vabariikliku praktilise vooru tulemuste põhjal.

Kui maakonnavoorus tuli lahendada teoreetilisi ülesandeid, siis vabariiklik voor oli puhtalt praktiliste tööde voor. Kolme tunni jooksul tuli õpilastel keemiahoone laborites lahendada kolm ülesannet, millest esimene oli füüsika, teine keemia ja kolmas bioloogia valdkonda kuuluv. Kõik ülesanded olid seotud vee leidumise probleemidega ja selle võimaliku kasutamisega Kuul.

Ka praktiline vabariiklik voor läks Lennal ülihästi - I koht 7. klasside arvestuses ja kahe vooru kokkuvõttes II koht. Esimesest kohast kahe vooru koondarvestuses jäi Lenna tulemust (133,25 punkti),  lahutama vaid 0,44 punkti. 

7. ja 8. klasside üldarvestuses saavutas Lenna vabariiklikus praktiliste tööde voorus 25. ja koondarvestuses 32. koha. Lenna kõrged saavutused väärivad erilist tunnustust ka seetõttu, et 7. klassis selliseid õppeaineid nagu füüsika ja keemia õppekavas ei olegi ja väga paljud teemad, mis leiavad kooliprogrammi kohaselt käsitlemist alles 9. klassis tuli selgeks saada tunnivälistel kokkusaamistel oma juhendajatega. Keemia ja füüsika teemade osas õpetas Lennat olümpiaadiks õpetaja Marju Kirss, bioloogiateemade osas Inge Vahter.

Õnnitleme kõiki asjaosalisi suurepärase saavutuse puhul ja jääme ootama järgmise aasta loodusteaduste olümpiaadi, millest nii Lennal kui teistel meie kooli tublidel loodusteaduste tundjatel on võimalik taas osa võtta.

Lennaga koos käis Tartus Argo Kirss.

22. aprillil toimus Tartu Ülikooli keemiahoones (Chemicum) 7. ja 8. klasside loodusteaduste olümpiaadi vabariiklik voor, kuhu kutsutud maakonna vooru parimatel tuli laboris tegeleda praktiliste ülesannete lahendamisega. Maakonna vooru tulemuste põhjal oli Tartusse kutsutud pea 60 noort. Nende hulgas ka Lenna Haandi Hariduse koolist. Saare maakonna parimana oli Lenna 7. klasside üle-Eestilises arvestuses ka väga kõrgel 3. kohal. See andis talle suurepärase eelduse ka olümpiaadi üldarvestuses kõrge koha saavutamiseks, sest selle olümpiaadi üldvõitjad selgitatakse nii maakondliku teoreetilise kui vabariikliku praktilise vooru tulemuste põhjal.

Kui maakonnavoorus tuli lahendada teoreetilisi ülesandeid, siis vabariiklik voor oli puhtalt praktiliste tööde voor. Kolme tunni jooksul tuli õpilastel keemiahoone laborites lahendada kolm ülesannet, millest esimene oli füüsika, teine keemia ja kolmas bioloogia valdkonda kuuluv. Kõik ülesanded olid seotud vee leidumise probleemidega ja selle võimaliku kasutamisega Kuul.

Ka praktiline vabariiklik voor läks Lennal ülihästi - I koht 7. klasside arvestuses ja kahe vooru kokkuvõttes II koht. Esimesest kohast kahe vooru koondarvestuses jäi Lenna tulemust (133,25 punkti),  lahutama vaid 0,44 punkti. 

7. ja 8. klasside üldarvestuses saavutas Lenna vabariiklikus praktiliste tööde voorus 25. ja koondarvestuses 32. koha. Lenna kõrged saavutused väärivad erilist tunnustust ka seetõttu, et 7. klassis selliseid õppeaineid nagu füüsika ja keemia õppekavas ei olegi ja väga paljud teemad, mis leiavad kooliprogrammi kohaselt käsitlemist alles 9. klassis tuli selgeks saada tunnivälistel kokkusaamistel oma juhendajatega. Keemia ja füüsika teemade osas õpetas Lennat olümpiaadiks õpetaja Marju Kirss, bioloogiateemade osas Inge Vahter.

Õnnitleme kõiki asjaosalisi suurepärase saavutuse puhul ja jääme ootama järgmise aasta loodusteaduste olümpiaadi, millest nii Lennal kui teistel meie kooli tublidel loodusteaduste tundjatel on võimalik taas osa võtta.

Lennaga koos käis Tartus Argo Kirss.