Tööpakkumised

Kandideerimise tähtaeg: 14.04.2023
Tööle asumise aeg: 22.08.2023
Töö asukoht: Hariduse 13, Kuressaare
Täiendav info: tel 509 4981 (direktor Viljar Aro)


Sa tunned, et õpetajaamet on su kutsumus? Õpilased ja õpetamine panevad su silmad särama? Oled valmis ajakohastatud õppekavade ning kaasava hariduse põhimõtete igapäevaseks rakendamiseks? Sul on mõni põnev hobi, mida huviringi juhendajana soovid õpilastega jagada?
Sus on koolipäeva lõpus särtsu osa võtta õpetajate klassiõhtutest või kaasa lüüa näitetrupis (vt õrritusklippi)?

2023/2024 õppeaastat alustab Kuressaare Hariduse Kool vastrenoveeritud koolimajas. Uuest õppeaastast ootame kooliperega liituma järgmisi õpetajaid:

 • Matemaatikaõpetaja (ametikoha suurus 1,0)
 • Tehnoloogiaõpetaja (1,0)
 • Käsitöö ja kodunduse õpetaja (1,0)
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0)
  võimalus õpetada ka kõne-, teatri- või väitluskunsti
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0)
  mh õpetamine väikeklassides ja/või õpiabirühmades
 • Informaatikaõpetaja (0,3)
  valikaine õpetamine 5. ja 8. klassis
 • Abiõpetaja (1,0)
  klassiõpetaja abistamine 1. klassis

Kandideerimiseks* esita e-postile viljar.aro@hariduse.edu.ee:
•  sooviavaldus
•  elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik
•  ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
•  muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Õpetaja ametikohale kandideerijatelt ootame vastavust kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; abiõpetajaks kandideerimisel võib kõrgharidus olla omandamisel.

* Konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel.


Seotud dokumendid:
     Pedagoogilise personali valimise kord
     Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded


Tööpakkumisi võib lahkelt sobivate kandidaatidega jagada!

2023/2024 õppeaastat alustab Kuressaare Hariduse Kool vastrenoveeritud koolimajas. Uuest õppeaastast ootame kooliperega liituma järgmisi õpetajaid:

 • Matemaatikaõpetaja (ametikoha suurus 1,0)
 • Tehnoloogiaõpetaja (1,0)
 • Käsitöö ja kodunduse õpetaja (1,0)
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0)
  võimalus õpetada ka kõne-, teatri- või väitluskunsti
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0)
  mh õpetamine väikeklassides ja/või õpiabirühmades
 • Informaatikaõpetaja (0,3)
  valikaine õpetamine 5. ja 8. klassis
 • Abiõpetaja (1,0)
  klassiõpetaja abistamine 1. klassis

Kandideerimiseks* esita e-postile viljar.aro@hariduse.edu.ee:
•  sooviavaldus
•  elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik
•  ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
•  muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Õpetaja ametikohale kandideerijatelt ootame vastavust kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; abiõpetajaks kandideerimisel võib kõrgharidus olla omandamisel.

* Konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel.


Seotud dokumendid:
     Pedagoogilise personali valimise kord
     Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded


Tööpakkumisi võib lahkelt sobivate kandidaatidega jagada!

Sa tunned, et õpetajaamet on su kutsumus? Õpilased ja õpetamine panevad su silmad särama? Oled valmis ajakohastatud õppekavade ning kaasava hariduse põhimõtete igapäevaseks rakendamiseks? Sul on mõni põnev hobi, mida huviringi juhendajana soovid õpilastega jagada?
Sus on koolipäeva lõpus särtsu osa võtta õpetajate klassiõhtutest või kaasa lüüa näitetrupis (vt õrritusklippi)?