Oluline

Abinõud viiruse leviku tõkestamiseks 01. november

Väiksemagi haigustunnusega õpilased ja töötajad jäävad koju (nagu siiani).
Koolibussis ja kooli üldruumides (fuajee, koridorid, trepikojad) on alates 12. eluaastast maski kandmine kõigil (ka vaktsineeritutel) kohustuslik.


 • Oma klassiga tunnis olles õpilased maski kandma ei pea, õpetajatel on see väga soovitatav.
 • Spordihoones tuleb kanda maski üldkasutatavates ruumides: fuajee, koridorid, riietusruumid. Maskita võib olla vaid spordi tegemiseks tunniks eraldatud ruumis.
 • Tegevustes lähtutakse hajutamise ja nn mullides tegutsemise põhimõttest ning ühisüritusi ei korraldata.

Lihtsustatud karantiin koolis

 • Lähikontaktne on inimene, kes on olnud COVID-19 haigega kontaktis vähemalt 15 minutit ja lähemal kui 2 meetrit.
 • Lähikontaktsete täpsemaks määratlemiseks soovitame võimalusel õpilastel klassides tagada püsivad istekohad.
 • Haridusasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti korral saavad vaktsineerimata või COVID-19 haigust mitte põdenud kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased jääda lihtsustatud karantiini. See tähendab, et nad tohivad osaleda õppetegevuses ning huvihariduses, -tegevuses ja noorsootöös, kui nad teevad mitte varem kui neljandal (4.) päeval peale lähikontakti PCR-testi. Kuni testitulemuse selgumiseni tuleb jääda koju.
 • Kui testi tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata kontaktõppes ning osaleda huvitegevuses või noorsootöös. 10 päeva jooksul lähikontakti tekkest ei tohi osa võtta muudest tegevustest (nt teatri külastamine jms).
 • Kui PCR-test on positiivne, tuleb võtta ühendust perearstiga ja jääda karantiini.
 • Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras 10päevasesse karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema nakkusohutus.

Kiirtestimine koolis

Koolikollete tekke pidurdamiseks ja nakatunute kiireks avastamiseks testitakse kuni veebruarini vähemalt kaks korda nädalas kõiki õpilasi ja koolitöötajaid (ka läbipõdenuid ja vaktsineerituid). Õpilasi testitakse vanema nõusolekul.

Testimisprotseduur on näidatud videojuhises www.youtube.com/watch?v=-6-HdRk4SnQ

Kiirtestimisega positiivse tulemuse saanud peavad koolist koheselt lahkuma ja lapsevanem helistab PCR testile saatekirja saamiseks perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220. Seejärel saab aja broneerida veebilehel.

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised haridusasutuste töö ohutuks korraldamiseks (ver 2, alates 15.11.2021)

 • Oma klassiga tunnis olles õpilased maski kandma ei pea, õpetajatel on see väga soovitatav.
 • Spordihoones tuleb kanda maski üldkasutatavates ruumides: fuajee, koridorid, riietusruumid. Maskita võib olla vaid spordi tegemiseks tunniks eraldatud ruumis.
 • Tegevustes lähtutakse hajutamise ja nn mullides tegutsemise põhimõttest ning ühisüritusi ei korraldata.

Lihtsustatud karantiin koolis

 • Lähikontaktne on inimene, kes on olnud COVID-19 haigega kontaktis vähemalt 15 minutit ja lähemal kui 2 meetrit.
 • Lähikontaktsete täpsemaks määratlemiseks soovitame võimalusel õpilastel klassides tagada püsivad istekohad.
 • Haridusasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti korral saavad vaktsineerimata või COVID-19 haigust mitte põdenud kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased jääda lihtsustatud karantiini. See tähendab, et nad tohivad osaleda õppetegevuses ning huvihariduses, -tegevuses ja noorsootöös, kui nad teevad mitte varem kui neljandal (4.) päeval peale lähikontakti PCR-testi. Kuni testitulemuse selgumiseni tuleb jääda koju.
 • Kui testi tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata kontaktõppes ning osaleda huvitegevuses või noorsootöös. 10 päeva jooksul lähikontakti tekkest ei tohi osa võtta muudest tegevustest (nt teatri külastamine jms).
 • Kui PCR-test on positiivne, tuleb võtta ühendust perearstiga ja jääda karantiini.
 • Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras 10päevasesse karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema nakkusohutus.

Kiirtestimine koolis

Koolikollete tekke pidurdamiseks ja nakatunute kiireks avastamiseks testitakse kuni veebruarini vähemalt kaks korda nädalas kõiki õpilasi ja koolitöötajaid (ka läbipõdenuid ja vaktsineerituid). Õpilasi testitakse vanema nõusolekul.

Testimisprotseduur on näidatud videojuhises www.youtube.com/watch?v=-6-HdRk4SnQ

Kiirtestimisega positiivse tulemuse saanud peavad koolist koheselt lahkuma ja lapsevanem helistab PCR testile saatekirja saamiseks perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220. Seejärel saab aja broneerida veebilehel.

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised haridusasutuste töö ohutuks korraldamiseks (ver 2, alates 15.11.2021)